Primátor začal verejnosť informovať aj prostredníctvom SeredOnLine

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
V článku Predvečerný výrub pár hodín pred ukončením platnosti povolenia  z  2. novembra 2022 Miloš Majko napísal: „Nie je načase začať občanov oboznamovať s dianím v meste aj iným spôsobom, ako výveskou pred MsÚ, či na webovej stránke mesta?  Je naivné dúfať, že občan denne chodí na mestský web alebo pred MsÚ sledovať to, čo tím úradníkov vyvesí.“
K obsahu týchto dvoch viet poznámka.
Práve mestská webová stránka je určená občanom, ktorí sa na nej môžu dozvedieť, čo primátor, prednostka a zamestnanci mesta pre občanov aktuálne robia, a o čom by mali byť informovaní. Ak  sledovanie  stránky mesta považuje  Miloš Majko za naivitu, je to jeho názor. A za každým názorom je aj nejaký dôvod.   
Ten, koho zaujíma viac zájazd Šintavanov na lyžovačku, zabitie nemeckého ovčiaka v Štrbe, , diskusia ministra obrany a ministra zahraničných vecí v michalovskej kinosále, či výstava motocyklov v Inchebe, otvorí si stránku SOL, na ktorú jej redakcia dáva články zo všetkých webových stránok na Slovensku.
Kocky teda boli hodené v novembri 2022 a dnes už o úzkej spolupráci mesta s vlastníkom stránky SeredOnLine  nemusí nik pochybovať.  Tu je prvá lastovička.
V stredu 8. marca 2023 uverejnila SOL-ka na video s primátorom Ondrejom Kurbelom natočenom  v štúdiu SOL.  Na webovej stránke mesta toto video nenájdete. Stačí krátky pohľad na  https://www.seredskenovinky.sk/zoznam.
Nenamietam voči rozhodnutiu primátora rozšíriť zdroje  informácií o Seredi o SeredOnLine. Nakoniec videá so zamestnancami mesta robí aj RTV KREA. Ale považujem za dôležité, aby   sa videá s našim primátorom objavili aj na stránke mesta, rovnako ako videá nakrútené inými médiami.
Ani v tomto prípade nemôžem súhlasiť s nedávnou odpoveďou zástupkyne primátora Márie Fačkovcovej, citujem: „Primátor nemusí uverejňovať na mestských komunikačných kanáloch rozhovory, ktoré na požiadanie poskytol rôznym iným súkromným médiám.“
Nebudem špekulovať o tom, z akého dôvodu zabezpečil Ondrej Kurbel takúto exkluzivitu portálu Miloša Majka. Veta Václava Klausa  „Vždy je něco za něco.“ však stále platí.
A preto si hneď kladiem otázku, aká čiastka sa v rozpočte mesta na rok 2024 objaví ako podpora SOL-ky mestom.