Ocenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva prevzala PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi

Ocenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva prevzala PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký udelil 10. marca 2023 Veľkú medailu, Malú medailu a Ďakovný list sv. Gorazda pedagógom, ktorí sa pričinili o rozvoj školstva na Slovensku. Týmto ocenením sa vyzdvihuje úsilie a prínos jednotlivcov pri vzdelávaní detí a mládeže. Ide nielen o pekné gesto ale aj motivačný faktor pre ostatných pedagógov, aby sa vo svojej práci a snažili dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
 
Veľká medaila, Malá medaila a Ďakovný list sv. Gorazda sú vyjadrením vďaky za dlhodobé úsilie a výnimočné výsledky, ktoré pedagógovia dosiahli v oblasti vzdelávania na Slovensku. Ocenenia sú pre mnohých pedagógov silnou inšpiráciou, aby pokračovali v snahe zlepšovať naše školstvo a poskytovať deťom kvalitné vzdelanie. Slávnostný akt oceňovania sa uskutočnil v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu.  Podujatie spestrilo profesionálne vystúpenie Speváckeho zboru slovenských učiteliek Ozvena a známej skupiny Kandráčovci. Vysokú úroveň dotvorili aj stredné odborné školy, ktoré zabezpečili výzdobu, chutnú a pestrú recepciu.
 
Ocenenie sv. Gorazda je najvyšším prejavom uznania, aké môže pedagógom udeliť minister školstva za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove, vzdelávaní a významný podiel na rozvoji školstva SR. Podujatie sa každoročne koná pri príležitosti Dňa učiteľov už cez dvadsať rokov. Veľkú medailu svätého Gorazda si tento rok prevzalo 15 učiteľov a učiteliek. Malú medailu svätého Gorazda udelil rezort školstva 19 pedagógom a Ďakovný list svätého Gorazda získalo 26 učiteľov.
 
Jednou z laureátiek Veľkej medaile sv. Gorazda je aj PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi. Ocenená bola za prínos k rozvoju školstva na Slovensku a za celoživotnú pedagogickú činnosť. Prestížne uznanie sa jej dostalo aj za  profesionálny prístup k práci, za dlhoročnú prácu s talentovanými literárne nadanými žiakmi a za zavádzanie inovatívnych metód v pedagogickej praxi. Jej práca a angažovanosť sú pre slovenské školstvo a deti veľmi cenné.
 
"Som nesmierne vďačná za mimoriadne ocenenie mojej celoživotnej pedagogickej práce .Samozrejme, bez podpory vedenia našej školy a mojich kolegov by sa mi nedarilo realizovať moje niekedy aj bláznivé nápady. Nepodarilo by sa mi založiť tradíciu imatrikulácií na našej škole a ďalších projektov, podnecovať študentov k láske k literatúre, divadlu, umeniu, filozofii," povedala M. Kamenská pre naše noviny a dodáva, že pri preberaní medaily myslela na študentov, s ktorými štyridsať rokov diskutovala, recitovala, hrala scénky, vymýšľala kreatívne úlohy, riešila modelové situácie kritického myslenia a vždy s radosťou každé ráno vstávala a tešila sa na nový školský deň. "Stáť medzi laureátmi – kolegami z radov učiteľov a zažiť slávnostnú atmosféru by som nikdy nemohla bez podpory môjho manžela a synov, ktorí počas každého školského roka znášali moju zaneprázdnenosť, pomáhali mi so všetkými technickými problémami a s láskou stáli vždy pri mne,"  povedala.
 
Uznávaná pedagogička Mariana Kamenská je absolventkou Pedagogickej fakulty v Nitre. Vo svojej učiteľskej praxi sa venuje projektom spojených s kultúrou, umením, umeleckou tvorbou. Jedným z originálnych projektov sú Knižné hody v Seredi. Vďaka nej si „Živá reťaz – ľudia spojení knihami“  dvakrát vyslúžili aj zápis do Slovenskej knihy rekordov.
 
Mariana Kamenská je pedagóg, ktorý svojou energiou a kreativitou vie nadchnúť nielen  študentov, ale aj kolegov a svoje okolie. Tvorí a do vyučovacieho procesu uvádza inovatívne metódy tvorivého písanie a zážitkového učenia. Venuje sa študentom, odhaľuje talent a rozvíja ich tvorivé schopnosti, podporuje kreativitu. Odmenou za obetavú prácu, neraz aj v osobnom voľnom čase,  sú dosiahnuté úspechy žiakov  v recitačných, literárnych súťažiach, či v súťažiach  tvorivého písania. Práve tvorivé písanie využíva vo vyučovacom procese a hlavne v projekte Škola hrou. Dlhoročne viedla Hevi-klub a literárne nadaní študenti sa často umiestňovali na popredných miestach celoslovenských súťaží, víťazi získali za odmenu aj pobyt v Bruseli i v Strasburgu.
 
Spolu so svojimi študentmi každoročne už viac ako 10 rokov šíri informácie o zdravom životnom štýle. Venuje tiež projektu „Výučba holokaustu na SŠ“.  V roku 2014 absolvovala študijný pobyt v Medzinárodnej škole pre štúdiá holokaustu v pamätníku Jad Vašem v  v Jeruzaleme. Netradičnými formami šíri medzi študentmi myšlienky, prostredníctvom ktorých je možné predchádzať národnej, náboženskej a rasovej neznášanlivosti, predchádzať akémukoľvek násiliu a nenávisti. Viac rokov  sa so študentmi zúčastňovala na medzinárodnom podujatí „Pochod živých“ v koncentračnom tábore v Osvienčime, pripravovala workshopy o inovatívnych metódach výučby holokaustu pre učiteľov SŠ, zabezpečovala výstavy a tvorivé dielne v spolupráci s izraelskými umelcami,  organizovala besedy pre študentov s preživšími holokaust, ale  aj s potomkami.
Ocenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva prevzala PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v SerediOcenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva prevzala PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v SerediOcenenie sv. Gorazda si z rúk dočasne povereného ministra školstva prevzala PaedDr. Mariana Kamenská z Obchodnej akadémie v Seredi