Školské kolo súťaže Čaro slova

Školské kolo súťaže Čaro slova

Poézia a próza     Iveta Tóthová    
 
Čaro slova je súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy. Svoje recitačné schopnosti v prednese preukázali žiaci ZŠ J.Fándlyho v školskom kole v dňoch 7. a 8. marca 2023.  "Všetci súťažiaci boli na veľmi dobrej úrovni, predviedli svoj veľký talent i snahu a pri prednese naozaj čarovali so slovami. Rozhodovanie bolo pre porotu skutočne náročné," uviedla učiteľka Erika Švandová. 
 
Súťaž bola rozdelená do troch kategórií. V I. kategórii súťažili žiaci 2. - 4. ročníka, v II. kategórii súžťažili žiaci 5. – 6. a v III. kategórii to boli  žiaci 7. – 9. ročníka. Porota napokon vybrala v každej kategórii trojicu najlepších v poézii i próze.

I. kategória

Poézia:
1. miesto: Nikol Gemeriová 3.C
2. miesto: Saskia Práznovská 3.C
3. miesto: Ella Gejdošová 4.A
                  Adela Vadovičová 4.C

Próza:
1. miesto: Tamara Uhričová 3. B
2. miesto: Hana Vrtíková 4. D
3. miesto: Eliana Mišovičová 4. C
 
II. kategória
 
Poézia:
1. miesto: Ria Anna Póšová 5.D
2. miesto: Nina Vidovičová 5.B
3. miesto: Michal Šunderlík 5.D
 
Próza:
1. miesto: Samantha Mališová 6.A
2. miesto: Kristína Čochráčová 5.D
3. miesto: Adam Šandor 6.C

III. kategória
 
Poézia:
1. miesto: Kristína Farská 9.A
2. miesto: Sabína Šunderlíková 8.A
3. miesto: Veronika Lehocká 7.B
                   Nikola Ella Poláková 7.A

Próza:
1. miesto: Miroslava Fabová 8.A
2. miesto: Samuel Mišovič 7.C
 
Víťazi jednotlivých kategórií budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Galante. "Všetkým recitátorom však srdečne blahoželáme a ďakujeme im, že svojím talentom robia radosť nám všetkým," uviedla učiteľka Erika Švandová.
 
foto: Karin Tóthová 7.C.
Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova Školské kolo súťaže Čaro slova