Svojim hlasom môžete pomôcť vyhrať ceny školám a škôlkam v Seredi

Svojim hlasom môžete pomôcť vyhrať ceny školám a škôlkam v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
                                                    
Kaufland Slovensko spustila súťaž pod názvom EKOBUK, prostredníctvom ktorej majú materské a základné školy šancu vyhrať rôzne ceny.
 
Termín
 
Súťaž prebieha od 2.3.2023 do 26.4.2023
 
Kto je do súťaže zapojený
 
Do zoznamu škôl boli zaradené všetky materské školy a základné školy s 1. stupňom výučby na Slovensku, ktoré eviduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na svojich oficiálnych stránkach.  V Seredi súťažia Základná škola Juraja Fándlyho, Základná škola J.A.Komenského, CZŠ s. Cyrila a Metoda, Špeciálna základná škola, Základná umelecká škola J.Kvetoňa, Materská škola Komenského a Materská škola D.Štúra.
 
Priebeh súťaže

Každý zákazník Kauflandu pri nákupe nad 20 eur získa balíček s piatimi nálepkami a jednou kartičkou s QR kódom. . Prostredníctvom daného QR kódu môže zákazník odovzdať hlas konkrétnej škole alebo škôlke. Zákazník si môže mimo vernostnej akcie zakúpiť takýto balíček v cene 0,50 eur.  Kto chce, môže si zakúpiť aj nálepkovú knižku, kde si nálepky môže lepiť.
 
Ako hlasovať

Hlasujúci na webovej stránke v hornom menu nájde záložku SÚŤAŽ. Do okienka napíše názov mesta, v ktorom sa nachádza základná alebo materská škola, za ktorú chce hlasovať. Z ponúknutého zoznamu vyberie danú školu a  následne naskenuje alebo opíše kód z kartičky. Tým odovzdal svoj hlas škole.  Hlasovať môžete aj kliknutím na odkaz: https://ekobuk.sk/sutaz/hlasovanie/sered/#tab-school

Počas jedného kalendárneho dňa môže hlasujúci odovzdať ľubovoľný počet hlasov v závislosti od počtu QR kódov, ktoré má k dispozícii. Každý QR
kód sa môže v rámci hlasovania použiť iba raz.
 
Spravodlivé hlasy
 
Nakoľko majú školy rôzny počet žiakov, každý odovzdaný hlas bude prepočítaný podľa nasledujúceho vzorca – počet získaných hlasov za základnú alebo materskú školu / počet žiakov základnej alebo materskej školy, vynásobené číslom 1 000. Poradie škôl a škôlok bude určené na základe tohto prepočítaného
počtu hlasov.

Výsledky hlasovania

Priebežné výsledky budú dostupné nepretržite na www.ekobuk.sk a to podľa aktuálneho stavu hlasovania. Celkové výsledky hlasovania budú zverejnené najneskôr 20. 5. 2023 na oficiálnej webovej stránke súťaže www.ekobuk.sk.
 
Čo môžu školy vyhrať

Základné školy umiestnené na prvých 15 miestach:
5x poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €
5x interaktívna tabuľa s projektorom
5x 4 ks záhradných stolov s lavicami

Materské školy umiestnené na prvých 15 miestach:
5x poukážka na nákup altánka v hodnote 3 000 €
5x interaktívna tabuľa s projektorom
5x exteriérová tabuľa na popis kriedou
 
zdroj: www.kaufland.sk
 
Svojim hlasom pomôžete vyhrať školám a škôlkam v SerediSvojim hlasom pomôžete vyhrať školám a škôlkam v SerediSvojim hlasom pomôžete vyhrať školám a škôlkam v Seredi