Oslava Medzinárodného dňa žien v Seredi

Oslava Medzinárodného dňa žien v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Oslava Medzinárodného dňa žien sa začala v roku 1909 v Spojených štátoch a odvtedy sa stala globálnym podujatím. Tento deň sa slávi prostredníctvom rôznych kultúrnych či spoločenských podujatí po celom svete. V Seredi sa oslava MDŽ tento rok konala v stredu 8. marca v estrádnej sále Domu kultúry. Súčasťou podujatia bola aj výročná členská schôdza Denného centra pre seniorov, ktorú viedol predseda centra Jozef Valábek. Pozvanie prijal primátor mesta Ondrej Kurbel, poverená vedúca organizačného oddelenia Silvia Adamčíková, predseda Zväzu vojakov SR v Seredi Ondrej Urban aj vedúca klubu ZŤP v Seredi Ružena Ladicsová. Po všetkých formalitách a príhovoroch nasledovala očakávaná zábava, ktorá bola tentoraz primárne venovaná ženám-seniorkám.
 
Oslava Medzinárodného dňa žien je v Seredi dlhoročnou tradíciou. Tento rok sa v Dome kultúry zišlo 200 hostí. Prostredníctvom týchto podujatí sa mesto snaží vytvoriť pre ľudí vo vyššom veku priestor na stretnutia a zábavu. Popoludnie spríjemnil vystúpením spevokol POHODA, ktorý bol založený pri Dennom centre pre seniorov v Seredi v roku 2011. Do tanca a spevu hrala skupina NAŠI, ktorej repertoár ulahodil naozaj každému. V priebehu podujatia boli dámy na znak úcty obdarované kvetinkou.
 
Deň 8. marec je venovaný oslave úlohy a prínosu žien v spoločnosti, ako aj ich práv a rovnosti. Vznikol ako reakcia na historické nerovnoprávne postavenie žien a ich snahu o rovnoprávnosť a rešpekt voči ich právam. Medzinárodný deň žien sa slávi každoročne a má za cieľ oslavovať úspechy žien, zvýšiť povedomie o nerovnostiach, ktorým ženy čelia, a podporiť boj za rovnoprávnosť pohlaví vo všetkých oblastiach života.

 
Oslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v SerediOslava Medzinárodného dňa žien v Seredi