Na daňovej exekúcii za odpady vybrala Sereď už takmer 17-tisíc eur

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
Jeden a pol roka vykonáva Sereď daňovú exekúciu voči neplatičom poplatku za odpady a peniaze im sťahuje priamo zo súkromných účtov. Za toto obdobie sa podarilo vymôcť takmer 17-tisíc eur, väčšinou išlo iba o nezaplatenie z nepozornosti.
 
V meste máme aktuálne takmer 650 daňových dlžníkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ich spoločná neuhradená čiastka predstavuje skoro 160-tisíc eur. Trojstrannou zmluvou Sereď pristúpila k exekúciám, kedy si pohľadávky sťahuje priamo z bankových účtov dlžníkov. V súčinnosti s políciou má možnosť riešiť aj zadržanie vodičského preukazu.
 
Daňová exekúcia sa uskutočňuje prostredníctvom systému Credit navigator a mesto ho má sprístupnený na základe uzatvorenej trojstrannej zmluvy so spoločnosťou CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o. a Slovenskou bankovou asociáciou. Takýto spôsob exekúcie môže trvať od doslova pár dní, keď dlžník hneď zareaguje na blokáciu na účte a nedoplatok sám príde zaplatiť, až do dvoch mesiacov. „Bezpochybne je to omnoho rýchlejší a efektívnejší spôsob exekúcie ako súdny exekútor a navyše pri tomto spôsobe exekúcie dlžník nemusí platiť trovy, zaplatí iba to, čo je reálne dlžný,“ vysvetlila Lucia Opátová z Oddelenia životného prostredia mesta. V Seredi sa pritom v mnohých prípadoch daňových dlžníkov jednalo iba o nepozornosť zo strany daňovníka, kedy si napríklad pozabudol uplatniť odpustenie poplatku z dôvodu jeho úhrady v inej obci.
 
Lucia Opátová dodala, že mesto spolupracuje aj s Okresným riaditeľstvom PZ Galanta a po márnom uplynutí lehoty na úhradu poplatku vie vydať exekučný príkaz na zadržanie vodičského preukazu.