Boli ste spokojní s vybavením na seredskej radnici?

Boli ste spokojní s vybavením na seredskej radnici?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie MsÚ Sereď    
V záujme Mesta Sereď je čo najlepšie uspokojiť požiadavky svojich klientov. Vedenie mesta sa preto rozhodlo zbierať a pravidelne vyhodnocovať spokojnosť občanov s vybavením na mestskom úrade. Aj preto ste si po tieto dni mohli pri svojej návšteve úradu všimnúť v jeho vestibule priehľadnú urnu s farebnými lístkami. Ide o prieskum spokojnosti s vybavením Vašich potrieb.
 
Záujemcovia o takýto prieskum môžu pri odchode zanechať svoj odkaz vhodením farebného  lístka do priehľadnej urny.  „Je dôležité vedieť, ako spokojní klienti od nás odchádzajú. Oceníme preto, ak sa pri svojom odchode z úradu zastavia pri stolíku s urnou a vhodením farebného lístka vyjadria svoju spokojnosť, alebo nespokojnosť s našou prácou. Taktiež oceníme, ak na lístku zanechajú svoj konkrétny podnet, pripomienku, alebo námet na zlepšenie. Svoje služby pre občanov chceme neustále zlepšovať, preto informácie ako boli vybavení zamestnancami mesta, ako s nimi zamestnanci hovorili, či im bolo patrične poradené, alebo s akou ochotou sa stretli, sú pre nás naozaj cenné. V budúcnosti pristúpime k prieskumom spokojnosti určite aj inou formou, prieskum pomocou farebných lístkov s možnosťou nechania odkazu bol v tejto chvíli pre nás najrýchlejšie realizovateľný,“ vysvetlila prednostka mestského úradu v Seredi Mariana Páleníková.
Boli ste spokojní s vybavením na seredskej radnici?Boli ste spokojní s vybavením na seredskej radnici?