Vedierka na odovzdávanie kuchynských odpadov z rodinných domov sú stále k dispozícii

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Od januára sa môžu aj obyvatelia z rodinných domov ekologicky zbavovať svojich nespotrebovaných zvyškov jedál. Pokazené potraviny, jedlo po záruke, kosti, rôzne zvyšky varených jedál môžu odkladať do špeciálneho vedierka, ktoré im odvezú raz týždenne rovno z pred domu. Do dnešného dňa si však vedierka prevzalo len približne 400 obyvateľov, ďalších takmer 2-tisíc kusov stále čaká na využitie.
 
„Preto by sme radi opätovne vyzvali záujemcov o separovaný zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov (BRKO), aby si prevzali vedierka. Sú k dispozícii na Zbernom dvore na Cukrovarskej ulici, stačí sa preukázať dokladom o trvalom pobyte v Seredi,“ informovala Lucia Opátová z oddelenia životného prostredia mesta. Cieľom mesta je odľahčiť čierne zmesové nádoby od biologicky rozložiteľného odpadu v čo najväčšej miere.
 
Ako zber  BRKO v Seredi funguje?
Ak bývate v bytovom dome, nájdete si vo svojom kontajnerovom stojisku hnedú zbernú nádobu, do ktorej kuchynské odpady vysypete navoľno, bez akéhokoľvek obalu (nepoužívajte ani recyklovateľné vrecká).
 
Ak bývate na rodinnom dome, hnedé 10-litrové vedierko si vyzdvihnite na Zbernom dvore mesta. Kuchynské odpady doňho vhadzujte bez akýchkoľvek obalov, nepoužívajte ani ekologicky rozložiteľné vrecká. Naplnené vedierko vyložte vždy vo štvrtok pred siedmou hodinou rannou pred svoj rodinný doma a zberová spoločnosť zabezpečí v tento deň jeho vysypanie. Vedierko si doma vyčistite a je pripravené opäť slúžiť. V prípade nevyvezenia vedierka toto hláste mailom na  reklamaciebrko@sered.sk a uveďte svoju adresu. Operatívne bude zabezpečená náprava.
 
Vyšší cieľ: svoje kuchynské odpady zhodnocujte na svojom pozemku
Tak, ako tomu bolo kedysi. Obyvatelia z rodinných domov majú, podľa veľkosti svojho pozemku, možnosť zelené odpady recyklovať úplne najjednoduchším prírodným spôsobom. Kompostovaním a následným zapravovaním do pôdy.
Kávové usadeniny, škrupiny z vajíčok, šupky zo zemiakov, či inej očistenej zeleniny, v skratke všetky nevarené odpady z kuchyne je možné šikovne premeniť na výživu pre vašu záhradu. Usadeniny z kávy ocenia vaše paradajky, podrvené škrupiny z vajíčok vysypte voľne do pôdy, zo šupiek v kombinácií s inými suchšími prvkami vytvoríte vlastný kompost. Manuál, ako správne kompostovať a mať z neho želaný úžitok, ktorý mesto vydalo v roku 2021, si môžete prečítať tu.