RTV Krea: Prvé návrhy riešení dopravnej situácie pred ZŠ J. A. Komenského

Mestská polícia     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Mesto Sereď v spolupráci s mestskou políciou prišlo s návrhom, ktoré by mohlo vyriešiť situáciu pred ZŠ J. A. Komenského. Návrh by mal vyriešiť dopravné kolízie v tejto lokalite, kvôli ktorým je ohrozená bezpečnosť detí.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.