RTV Krea: Primátori blahoželajú k MDŽ

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Medzinárodný deň žien pripadá každoročne na 8. marca. Tradícia tohto sviatku sa spája so zrovnoprávnením žien, ktoré vo svojom živote zastupujú viacero rolí. Primátori z nášho regiónu nežnému pohlaviu adresovali niekoľko pekných slov. 
 
Pozdrite si reportáž RTV Krea.