Mestská polícia tento rok opäť rozšíri kamerový systém

Mestská polícia tento rok opäť rozšíri kamerový systém

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
K 31.12.2022 bolo v kamerovom systéme mestskej polície v Seredi pripojených 133 kamier. Sú umiestnené v rôznych častiach mesta s cieľom monitorovať verejný priestor a zvýšiť bezpečnosť obyvateľov. Kamerový systém môže pomôcť aj pri vyšetrovaní trestných činov a priamo prispievať k odhaľovaniu páchateľov. Mesto postupne rozširuje kamerový systém a tento rok pristúpi k ďalšiemu navýšeniu kamier.
 
Pribudnú ďalšie monitorované miesta
 
Mestská polícia plánuje v roku 2023 do kamerového systému pripojiť ďalších minimálne 23 kamier. Podľa polície bude prvých sedem kamier osadených nasledovne: dve kamery v areály Zámockého parku, jedna kamera pri svetelnej križovatke Lidl, jedna pri svetelnej križovatke Hutník, jedna pri vstupe do mesta od Dolnej Stredy, jedna na ul. Š.Moyzesa a jedna na Garbiarskej ul. pri hrádzi za kamenáčom. Kompletnú dodávku kamier a realizáciu súvisiacich prác s inštaláciou zabezpečí firma REJK-NET s.r.o. Šoporňa.
 
Monitorovanie v roku 2022
 
Kamerový systém v súčasnosti obsluhuje osem operátorov, ktorí pracujú v 12 hodinových smenách väčšinou v dvojici. Pomocou kamier monitorujú verejné priestranstvá, pohyb vozidiel, pohyb a správanie ľudí. Za rok 2022 operátori monitorovaním napríklad zistili 1898 prípadov v súvislosti s porušením dopravných predpisov. V okolí smetných stanovíšť na sídliskách bol 359 krát kamerou zistený vyhodený odpad mimo kontajner. Na zastávkach autobusov bolo monitorovaných 270 fajčiarov. V súvislosti s venčením psov operátori monitorovali celkovo 2541 osôb, pričom iba v 7 prípadoch bolo zistené neodstránenie exkrementu od psa. Pohyb osôb v okolí smetných kontajnerov, kedy sa osoby prehrabávali v kontajneroch bol monitorovaný 855 krát. Všeobecný pohyb osôb na športoviskách, parkoviskách a verejných priestranstvách bol monitorovaný v 2107 prípadoch. Ďalšie zistenia a kontroly boli pri dopravných nehodách, poškodených dopravných značkách, znečisťovaní verejného priestranstva, poškodzovaní majetku mesta, nefungujúcom pouličnom osvetlení a pod.  
 
Uchovávanie a prístup k záznamom
 
Záznam z bezpečnostnej kamery je uchovávaný max.14 dní. Po 14 dňoch sa záznam automaticky prepisuje. Samotný občan nemá prístup k záznamom a nemôže vidieť čo je na nich nahrané. Ak ale nahlási protiprávne konanie, nehodu, krádež a pod., tak príslušníci mestskej polície môžu záznam pozrieť, ale informáciu z kamier občan dostane až vtedy, ak je skutok nahlásený a vec preveruje mestská alebo štátna polícia. Iba tieto zložky môžu disponovať s týmto kamerovým záznamom. Pravidelne sú výstupy z kamier poskytované kriminálnej polícii, NAKA, OOPZ a dopravnej polícii z dôvodu dokumentovania trestných činov a dopravných nehôd.
 
Označovanie
 
Monitorovanie verejného priestranstva musí byť verejne známe. Informácia o monitorovaní je zverejnená viacerými spôsobmi, napr.  na každom vstupe do mesta Sereď sú informačné tabule o monitorovaní, pri vstupoch na sídliská a aj na jednotlivých uliciach sú tabule s oznámením o monitorovaní, na stĺpoch verejného osvetlenia sú zas samolepky.
 
Kamera nedokáže snímať celý priestor
 
Statická kamera sníma iba priestor, kam je nasmerovaná. Otočná kamera je síce naprogramovaná na snímanie postupného priestoru 360 stupňov + miesta pod kamerou, ale samotný pohľad objektívu kamery zaberá iba cca 60 stupňov (pri zoomovaní ešte menej), takže zvyšných 300 stupňov kamera v danom momente nesníma. Žiadna kamera nikdy nedokáže nasnímať celých 360 stupňov. A tu je ten problém, že nikto nevie kde sa čo stane a tým pádom nastávajú aj situácie, že kamera nemusí nasnímať práve danú udalosť. Otočné kamery sú umiestňované zvyčajne tam, kde je možné a nutné kamery otáčať a približovať na väčšie vzdialenosti. Otočnou kamerou vie polícia priblížiť sledovaný objekt na 100-150 metrov a prečítať EČV vozidla, čo statická kamera nikdy nedokáže.
 
Spolupráca polícia-občan
 
Ako je spomínané vyššie to, že sa v určitom priestore kamera nachádza ešte  neznamená, že dokáže všetko zachytiť. Okrem toho, aj napriek tomu, že kamerový systém sledujú 2-3 osoby, pre väčší počet kamier si nemusia všimnúť protiprávne konanie. Z uvedeného dôvodu mestská polícia vždy vyzýva občanov, aby boli nápomocní pri nahlasovaní rôznych protiprávnych konaní. Jednoduchým zavolaním na MsP a uvedením miesta skutku je možné kameru okamžite natočiť na to miesto, ktoré je treba jasne zdokumentovať. Polícia nechce a nepotrebuje, aby občan niečo riešil, ale ak niečo vidí, aby zavolal na telef. č.159.
 
História kamerového systému v Seredi
 
Prvotná myšlienka zaviesť v Seredi kamerový systém bola v roku 2000, no v tom čase poslanci zámer neodsúhlasili. K schváleniu došlo až v roku 2002, kedy bolo vybudované operačné stredisko a jedna kamera na svetelnej križovatke. O rok na to pribudli dve nové kamery na Námestí slobody a Námestí republiky.  Neskôr boli pridané ďalšie dve kamery na Kúpeľnom námestí a pred Billou. Postupne sa kamerový systém rozširoval na ďalšie lokality a aktuálne je mesto pokryté 133 bezpečnostnými kamerami.
Mestská polícia tento rok opäť rozšíri kamerový systémMestská polícia tento rok opäť rozšíri kamerový systémMestská polícia tento rok opäť rozšíri kamerový systémMestská polícia tento rok opäť rozšíri kamerový systém