Ako sme vlani triedili odpady? O štyri percentá horšie, než v roku 2021

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Samosprávy sú povinné každoročne hlásiť dosiahnutú úroveň triedenia odpadov za uplynulý rok. V Seredi sme sa z úrovne 36,47 percenta za rok 2020, cez 46,40 percenta za rok 2021, dopracovali na úroveň 42,27 percenta za uplynulý rok. Štatisticky stále zostávame na rovnakej úrovni triedenia a sadzba za uloženie tony nevytriedeného odpadu ostáva rovnaká.
 
Tona nevytriedeného odpadu na skládku nás stojí 18 eur
Nevytriedený zmesový odpad zo Serede putuje na skládku odpadov v Pustých Sadoch. Cenu za tonu takéhoto odpadu stanovuje štát a závisí od miery vytriedenia odpadov za predchádzajúci rok. Poplatok je odvádzaný do environmentálneho fondu. V roku 2021 sme podľa miery vytriedenia spadali do kategórie 22 eur (plus zmluvné poplatky) za tonu odpadu, v roku 2022 vďaka výraznému posunu vpred za 18 eur (plus zmluvné poplatky) za tonu odpadu. V roku 2023 budeme každú tonu ukladať taktiež za 18 eur. Dôležitým činiteľom pri cenotvorbe sú zvyšujúce sa ceny vo všeobecnosti a tiež kvalita spolupráce s vysúťaženými dodávateľmi služieb, cena logistiky, alebo aj zmeny v legislatíve.
 
Ako separovať lepšie?
Všetky druhy vytriedených odpadov sa v meste dajú spoľahlivo a ekologicky odovzdávať: papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad, kuchynské odpad, jedlé oleje, pneumatiky (len do autoservisov).
Pre účel lepšieho triedenia vznikol v roku 2021  Manuál správneho separovania odpadov v Seredi.
Mesto Sereď má k dispozícií svoj Zberný dvor a manuál, ktorý vás ním jednoducho prevedie.