Výsledky výberových konaní mesto ani po týždni nezverejnilo

Občania a občianske združenia     Bc. Ľubomír Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď    
V predvolebnom materiáli „ Sereď, v ktorej chceme žiť“ je  na 18. strane napísané:  
„C. Zapájanie obyvateľov do fungovania mesta
Otvoreným mestom je také mesto, ktoré komunikuje a pravidelne informuje o procesoch vnútri aj vonku. Otvorené mesto zapája obyvateľov do procesu a vytvára zdieľané pochopenie mestského prostredia cez systémový dialóg. Otvorené mesto nemá čo skrývať a naopak, nebojí sa priznať si chyby. Chyby sú prirodzeným produktom rozvoja dynamického mesta.“
Veľmi pekne napísané.
V ôsmom týždni t. r. boli komisiami posúdené žiadosti záujemcov o pracovné pozície vedúceho oddelenia údržby a vedúceho organizačného oddelenia a s uchádzačmi boli vykonané pohovory. S výsledkom výberu ale verejnosť oboznámená nebola.
Výberové konanie boli vyhlásené 30. januára a 1. februára. Uzávierka prihlášok bola 10. februára 2023. Komisie rozhodovali údajne 23. februára 2023. Uskutočnené  výberové konania predmetu označenom v predvolebnom materiáli ako „proces vnútri“ PLNE  ZODPOVEDAJÚ. Ani týždeň po stretnutiach komisií, teda  do 2. marca 2023 výsledok výberov oficiálne známy nie je.
Pýtam sa, kedy citovaná časť predvolebného sľubu prestala platiť? Čo v tomto prípade slovo „pravidelne“ znamená?