O zabezpečení zdravotníckych služieb nie je v článku pána primátora Práve dnes pracujem pre Seredčanov sto dní ani jedno slovo

Občania a občianske združenia     Bc. Ľubomír Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď    
Netvrdím, že železničný most s aktuálne obmedzenou premávkou  a náš futbalový štadión nie sú veci pre nás dôležité, no nespomenutie potreby pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v mestskej poliklinike mi chýba.
Doterajšie informácie o hľadaní nájomníka mestskej polikliniky sú skromné. Uznesením č. 51/2023 bolo schválených deväť členov komisie a tým to akoby skončilo. Termín prvého stretnutia komisie na rokovaní 9. 2. 2023 určený nebol a informáciu o skončení nájomnej zmluvy dňom 9.12.2023 poslanci vzali iba na vedomie.
Z výsledku rokovania MsZ nevyplýva, čo konkrétne má návrh riešenia zdravotnej starostlivosti v budove mestskej polikliniky obsahovať. Ak má byť dodržaná vízia , že  pri predajoch a nájmoch používať súťažné metódy vždy, keď je to efektívne, nielen vtedy, keď to prikazuje zákon ( vid. Sereď, v ktorej chceme žiť strana č. 17), mala by byť vyhlásená verejná obchodná súťaž. Zhruba desať  mesiacov do skončenia nájomného vzťahu sa to môže zdať ako dostatočne dlhý čas. To ale nemusí byť pravda.
V 32-stranovom predvolebnom materiáli „Sereď, v ktorej chceme žiť“ nie je o  plánoch pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti Seredčanom ani jedna veta. A to napriek tomu, že mesto je vlastníkom mestskej polikliniky. Jediná zmienka  o lekárovi je iba na 29. strane.  Citujem:  
„Pri preprave k lekárovi by najmä seniorom a seniorkám a osobám s ťažkým zdravotným postihnutím pomohol sociálny taxík, teda prepravná služba, ktorá ich dopraví na miesto vyšetrenia.“
Na  záver si dovolím upriamiť pozornosť všetkých volených funkcionárov na jedno. Lekársku pomoc môže potrebovať každý. Novorodenec, adolescent, dospelý v aktívnom veku, či dôchodca. Na rozdiel od predvídateľných situácií nik z nás nevie, kedy  bude zdravotnícku starostlivosť potrebovať. Preto zabezpečenie tejto služby považujem za absolútnu prioritu, ktorá by zo zreteľa volených zástupcov občanov nemala nikdy uniknúť.