Ocenenie UČITEĽ ROKA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získal Ľubomír Švorc

Ocenenie UČITEĽ ROKA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získal Ľubomír Švorc

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
 
Ľubomír Švorc je vedeckovýskumným a pedagogickým pracovníkom na Ústave analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Má titul doktora vied (DrSc.) a je vysokoškolským profesorom v oblasti analytickej chémie. Jeho výskum sa zameriava na vývoj a využitie elektroanalytických metód, s dôrazom na aplikácie v oblasti klinickej, farmaceutickej, environmentálnej a potravinovej analýzy. Je autorom viac ako 150 vedeckých prác publikovaných v renomovaných odborných časopisoch, na ktoré je doteraz evidovaných viac ako 2500 citácií podľa vedeckej databázy Web of Science. Bohatá vedeckovýskumná práca Ľ. Švorca je zároveň spájaná s pedagogickou činnosťou pri výchove študentov v rámci bakalárskych projektov, semestrálnych, diplomových a dizertačných prác.
 
Za svoju prácu bol ocenený viacerými oceneniami, vrátane prestížneho ocenenia „Vedec roka SR 2014“ v kategórii Mladá osobnosť vedy. Ďalej získal ocenenia ako cena firmy Metrohm ČR 2013 za najlepšiu publikáciu mladého elektroanalytického chemika do 35 rokov, najlepšia publikácia STU 2016 za najcitovanejšiu prácu v rokoch 2014-2016 a Prémia za trojročný vedecký ohlas 2015-2017 udelená Literárnym fondom SR. Na medzinárodnej úrovni sa v roku 2020 stal laureátom chemického prvku EURÓPIUM v Periodickej tabuľke mladých chemikov, čím sa ako jeden z dvoch Slovákov zaradil medzi 118 najlepších mladých chemikov z celého sveta. Toto ocenenie mu bolo udelené v Paríži pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky chemických prvkov a 100. výročia vzniku Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Za vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu bol ocenený Cenou mesta Sereď za rok 2015 .
 
Ľubomír Švorc je najmladším vedcom - chemikom zaradeným v zozname vedcov s Hirschovým indexom 35 podľa Google Scholar k 1. marcu 2023. V roku 2022 ho prezidentka SR vymenovala za vysokoškolského profesora, pričom sa stal najmladším profesorom v oblasti chémie na Slovensku. Od 1.1.2023 bol vymenovaný za predsedu Slovenskej chemickej spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1929 a združuje viac ako 800 chemikov z oblasti školstva, vedy, výskumu a priemyslu. Zároveň je najväčšou a najstaršou profesijnou spoločnosťou na Slovensku. 
 
Ďalší úspech nenechal na seba dlho čakať. V týchto dňoch mu bolo udelené ocenenie UČITEĽ ROKA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako povedal pre naše médium, toto ocenenie si vysoko váži. „Je to pre mňa výsledok doterajšej práce so študentmi, či už na prednáškach, seminároch alebo laboratórnych cvičeniach. Snažím sa mladých ľudí nielen niečo naučiť, ale vzbudiť v nich skutočný záujem o vedu, ktorá v nich častokrát drieme. Keďže medzi mnou a mojimi študentmi nie je ešte rozsiahly vekový rozdiel, mám k nim bližšie. Rozumieme si nielen na báze profesor-študent, ale aj ľudsky. Snažím sa počas prednášok a aj v laboratóriu, ktoré vediem, vytvoriť v prvom rade priateľskú atmosféru a najlepšie podmienky na prácu. Verím, že tak ako som ja v ich veku miloval všetko čo súvisí s chémiou, tak túto lásku prenesiem aj na mojich študentov“ povedal Ľubomír Švorc na záver.
Ocenenie UČITEĽ ROKA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získal Ľubomír ŠvorcOcenenie UČITEĽ ROKA Slovenskej technickej univerzity v Bratislave získal Ľubomír Švorc