Krištáľové krídlo za rok 2022 pozná svojich laureátov

Krištáľové krídlo za rok 2022 pozná svojich laureátov

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V sobotu 4. marca sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenenia Krištáľové krídlo za rok 2022. Je udeľované každoročne od roku 1997 osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnu odbornosť a úspech. Hlavnou myšlienkou je vyzdvihnúť jedinečných ľudí, ktorí si zaslúžia úctu za výnimočné ľudské či profesijné výkony. Tento rok boli osobnosti ocenené už po dvadsiaty šiesty raz.  Ocenenie udelili v priestoroch Slovenského národného divadla v Bratislave slovenským osobnostiam z hospodárskej, vedeckej, kultúrnej, športovej a spoločenskej sféry. O laureátoch v desiatich kategóriách a mimoriadnych oceneniach rozhodla odborná a Veľká porota.
 
V kategórii filantropia bol jedným z nominovaných aj riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok a to za svoje aktivity ako aj dlhoročnú prácu v oblasti ľudských práv. Svoj život zasvätil šíreniu osvety v oblasti boja s rasizmom a xenofóbiou. Od vzniku Múzea holokaustu toto unikátne miesto koncipoval okrem výstavy artefaktov, organizovania podujatí aj ako interaktívne centrum na vzdelávanie. 
 
Ľudská pamäť je selektívna, my si snažíme zapamätať si iba tie dobré veci a tie zlé vytesniť, prípadne ich nejakým spôsobom prerobiť. A v súčasnosti existujú ľudia, ktorí sú rôznym spôsobom prenasledovaní. Múzeum holokaustu nie je len určitá kuriozita … je to svedomie ľudí, ktoré v istej situácii a v istých prípadoch zlyhalo. Pre každého by bolo najkrajšie, keby sme žili v tolerantnej spoločnosti, ktorá dáva každému rovnaké práva a rovnaké možnosti. Možno sa nám to raz, za šťastnej konštelácii hviezd podarí,“ povedal počas galavečera Martin Korčok.
 
Kampaň Krištáľové krídlo zaregistrovala viac než 200 známych i menej známych osobností.  Iba desiati z nich sa stali laureátmi. Cenu v kategórii filantropia prišiel odovzdať generálny riaditeľ News and Media Holding, Michal Teplica. Laureátkou v tejto kategórii sa stala Eva Turáková, zriaďovateľka Špeciálnej základnej školy s materskou školou pre deti s autizmom v Prešove, ktorá vlani oslávila 15. výročie a ktorú v súčasnosti navštevuje 160 detí.
Aj napriek tomu, že Martin Korčok ocenenie nezískal, už samotná nominácia je nielen jeho osobný úspech ale aj pozitívna prezentácia múzea a mesta Sereď v celoslovenskom meradle.
 
Ďalšie ocenení:
Divadlo a audiovizuálne umenie – Judit Pecháček (Bárdos)
Hospodárstvo – Ján Koščo a Zdeněk Březovják
Inovácie a startupy – Rastislav Hlaváč
Publicistika a literatúra – Milan Kolcun
Šport – Zdeno Chára
Hudba – Janoska Ensemble
Medicína a veda – Doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.,
Populárna hudba – Adam Ďurica
Výtvarné umenie – Milan Lukáč
 
Veľká porota udelila aj dve mimoriadne ceny. V kategórii hospodárstvo ju získal Štefan Mácsadi, predseda predstavenstva Coop Jednota Nové Zámky a tiež autor prvého vernostného systému formou nákupných kariet, využívaného v obchodnej sieti už od roku 1994. Mimoriadnu cenu Krištáľového krídla dostal aj akademický maliar Alexej Vojtášek, ktorý ilustroval viac ako stovku knižných titulov a ktorého diela sa nachádzajú v súkromných aj galerijných zbierkach doma i v zahraničí. Popri komornej maľbe sa venuje i kresbe, grafike, priestorovým objektom a monumentálnym maliarskym dielam do architektúry.
Krištáľové krídlo za rok 2022 pozná svojich laureátov