Rešpektovanie zákazu, aj využívanie kruhového objazdu by pomohlo odľahčiť dopravu pri ZŠ J. A. Komenského

Rešpektovanie zákazu, aj využívanie kruhového objazdu by pomohlo odľahčiť dopravu pri ZŠ J. A. Komenského

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Prehustená doprava a nebezpečné kolízne situácie pri ZŠ J. A. Komenského sú v čase pred ôsmou hodinou ráno dlhodobým problémom. Aj preto sa Mestská polícia Sereď, vedenie školy a vedenie mesta snažia spoločne nájsť najvhodnejší spôsob jeho vyriešenia. Na ostatnom stretnutí v teréne sa hovorilo o alternatívach aj o priebežných zisteniach.
 
Nové dopravné nastavenie
Nakoľko sa v tomto úseku pred školou stretávajú v jednom čase naraz rodičia, ktorí vezú svoje deti nielen na Komenského školu, ale aj do vedľajšej škôlky a na Cirkevnú ZŠ, bude vo finálnom riešení problému potrebné zohľadniť nároky viacerých skupín vodičov a zladiť ich s priestorovými možnosťami komunikácie.
Aktuálne sú na stole viaceré alternatívy riešenia, pričom tie najlepšie budú zaslané na posúdenie dopravnému znalcovi a projektantovi. V hre je okrem iného napríklad vybudovanie nového chodníka v inkriminovanom úseku a súčasne rozdelenie úseku cesty na dve aj s dvoma režimami fungovania dopravy.
 
Viac áut do kruhového objazdu a pre šoférov kužeľky
Polícia upozorňuje, aby rodičia, ktorí vezú svoje deti na Cirkevnú ZŠ, alebo do časti Komenského ZŠ pri obytnom bloku, vozili svoje deti v smere od kruhového objazdu od Dolnomajerskej ulice. Aby zbytočne nejazdili jednosmerným úsekom okolo hlavnej budovy ZŠ Komenského, čím v úseku prehusťujú premávku a zároveň porušujú dopravnú značku.  
Pokutovanie za nerešpektovanie „Zákazu vjazdu - prejazd zakázaný“ nie je definitívnym riešením, polícia preto vodičov upozorňuje na rešpektovanie dopravných značení. Pravidelným ranným umiestňovaním kužeľov, ako na cvičisku v autoškole, sa snažia naučiť šoférov, aby schválne nevytvárali viac jazdných pruhov, než vodorovné dopravné značenie na tejto komunikácii povoľuje.
 
foto: MsÚ Sereď
Rešpektovanie zákazu, aj využívanie kruhového objazdu by pomohlo odľahčiť dopravu pri ZŠ J. A. KomenskéhoRešpektovanie zákazu, aj využívanie kruhového objazdu by pomohlo odľahčiť dopravu pri ZŠ J. A. Komenského