Práve dnes pracujem pre Seredčanov sto dní

Mestský úrad     Ing. Ondrej Kurbel, primátor mesta Sereď    
Práve dnes uplynulo sto dní od môjho nástupu do funkcie primátora mesta Sereď. Ďakujem, že ste mi dali dostatok času na to, aby som stihol rozbehnúť procesy k naplneniu mojich predvolebných vízií.
 
Myslím si, že primátor ktoréhokoľvek mesta musí v prvom rade osobne poznať všetky organizácie, ktoré v meste pôsobia. Pracovne a najmä ľudsky. Z pozície primátora by som mal poznať, chápať a podporovať všetky rovnako. Preto som svoje prvé dni a týždne práce venoval okrem iného aj spoznávaniu vás, členov športových, spoločenských a sociálnych organizácií a občianskych združení.
 
Boli to obohacujúce stretnutia. Mojim cieľom bolo vytvoriť priestor na vzájomné pochopenie sa, aj uchopenie vašich aktuálnych situácií. Bolo to aj o hľadaní spoločnej reči a búraní mýtov.
 
V najbližšom období sa plánujem stretnúť so zástupcami kultúrnych združení. Kladiem dôraz aj na spoznávanie sa so zástupcami veľkých zamestnávateľov v meste, s ktorými do budúcna plánujem nadviazať pravidelnú spoluprácu.
 
Obrovskú energiu som venoval oblasti, ktorá je v Seredi vnímaná názorovo roztrieštene. Záleží mi, aby aj Sereď mala svoje futbalové zázemie. Preto som už v decembri začal sériu rokovaní kvôli tikajúcemu termínu čerpania dotácie na opravu mestského štadióna. Opakovane som navštevoval Ministerstvo financií, aj školstva a opakovane som sa pokúšal nájsť možnosti ako o dotáciu neprísť, alebo ako získať novú. Situácia je však skutočne komplikovaná a podrobne vás budem informovať na plánovanom verejnom stretnutí s obyvateľmi.
 
Od začiatku nástupu do funkcie pracujem na tom, aby došlo k naplneniu mojej vízie o jasnejšej komunikácii mesta smerom navonok a snažím sa o nadviazanie konštruktívnej spolupráce s celým poslaneckým zborom.
Aktuálne pracujeme na výbere najvhodnejšej aplikácie, ktorá sa stane vhodným komunikačným nástrojom mesta smerom k obyvateľom a od obyvateľov smerom k mestu.
 
Naplánoval som si aj termíny na živú diskusiu s vami. Počas roka zorganizujem viaceré tematické stretnutia o aktuálnych témach, ktoré rezonujú v meste, Hodiny otázok – také malé grilovanie primátora, aj stretnutia s primátorom v teréne – kedy prídem za vami na vaše sídlisko, na vašu ulicu, či na detské ihrisko, kde sa neformálne porozprávame a vysvetlíte mi, čo vás najviac v meste trápi. O všetkých termínoch vás budem postupne informovať.
 
Prvé tematické stretnutie sa uskutoční v stredu 15. marca 2023 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu a jeho témou bude aktuálna situácia ohľadne železničného mosta v Seredi.
 
Počas ostatných sto dní začala na mestskom úrade prebiehať externá kontrola, takzvaný procesno – personálny audit. Úrad je financovaný z verejných zdrojov a považujem za dôležité, aby sme ako tím dokázali poskytnúť občanom také kvalitné služby, aké len naše kapacity dovoľujú.
 
Pomerne veľkú časť agendy som venoval aj rozvoju spolupráce s primátormi a starostami okolitých obcí. Považujem v tejto dobe za strategicky dôležité spájať potenciály a zručnosti v mnohých oblastiach.
V neposlednom rade mám za sebou mnoho osobných stretnutí s obyvateľmi na rôzne témy, riešenie rôznych podnetov, ale i účasť na mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach.
Odpočet hlavných stretnutí a rokovaní, ktoré som od nástupu do funkcie stihol absolvovať si môžete pozrieť na webovom sídle mesta: https://www.sered.sk/s117_primator-mesta
 
Prajem Vám všetko dobré a ďakujem za spoluprácu.