Zber biologicky rozložiteľného odpadu sa začína v pondelok 13. marca

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď oznamuje obyvateľom rodinných domov, že zber biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu sa v roku 2023 začína v pondelok 13. marca.
 
Zber čiernych vriec s biologicky rozložiteľným odpadom bude prebiehať v celom meste týždenne od 13. marca každý pondelok.
 
Zber 120 litrových hnedých nádob s biologicky rozložiteľným odpadom sa bude realizovať raz za 14 dní v súlade s harmonogramom zberu v zóne 1 každý nepárny týždeň štvrtok počínajúc 16. marcom a v zóne 2 každý párny týždeň štvrtok počínajúc 23. marcom.
 
Konáre zviazané vo zväzkoch sa začnú od rodinných domov zberať v utorok 14. marca v súlade s harmonogramom zberu odpadov distribuovaným do rodinných domov v decembri 2022. Pre viac informácií, či prípadné zmeny v kalendári zvozu, sledujte webovú stránku mesta Sereď – www.sered.sk.