Sereď komunikuje: čo bude so Seredskými novinkami, webom mesta a kedy stretneme primátora v teréne?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
V predvolebnej kampani primátora Ondreja Kurbela sa Seredčania mohli zoznámiť s jeho víziami, medzi ktorými rezonovalo aj nasledovné: „Komunikácia mesta je zrkadlom samosprávy. Je vstupnou bránou pre občana a jeho pozvánkou na spoluprácu. Mesto si vďaka nej buduje vzťah so svojimi obyvateľmi. Môže im načúvať a zistiť ich skutočné potreby. Vie ich informovať pred začiatkom veľkých zmien, nových projektov, môže si dať poradiť, akým problémom sa venovať. Kvalitnou komunikáciou môže mesto ukázať, že svojich obyvateľov a obyvateľky považuje za dôležitých partnerov.“  Nové vedenie mesta teda chce v rámci komunikácie s obyvateľmi vytvoriť  nové a transformovať  zaužívané a dobré komunikačné  prostriedky, ktoré už Sereď má.  Od začiatku nástupu do funkcie pracuje na tom, aby došlo k naplneniu tejto vízie. Aké novinky môžu obyvatelia mesta a návštevníci očakávať v najbližšom období?
 
Aplikácia – Sereď bude mať nový komunikačný kanál prostredníctvom mobilného telefónu, ktorý má vylepšiť servis poskytovaný mestom pre svojich obyvateľov.  Aktuálne mesto vyberá spomedzi viacerých ponúk a testuje vďaka dobrovoľníkom možnosti, ktoré ponúka trh. Nová aplikácia pritom nemá byť iba preklopením webovej stránky mesta do verzie pre mobilný telefón, ale má priniesť aj novú pridanú hodnotu vo forme moderného komunikačného nástroja.
 
Seredské novinky – Funkčným a dobrým nástrojom komunikácie mesta, ktorý preferuje najmä staršia generácia Seredčanov, sú tlačené Seredské novinky doručované bezplatne do schránok. Mesto chce aj naďalej pokračovať s ich vydávaním a distribúciou, ale uvedomuje si potrebu ich modernizácie prostredníctvom zmeny dizajnu a čiastočne aj obsahu tak, aby tento komunikačný kanál prinášal čo najviac aktuálnych informácií o činnosti mestského úradu ako aj tých zo spoločenského života mesta. Na konkrétny výsledok si  musíme počkať do leta, no už teraz sa Seredčania môžu tešiť na modernejší vzhľad Seredských noviniek. Dovtedy budú Seredské novinky vychádzať každý druhý mesiac. Aktuálne sa na nové vydanie môžete tešiť koncom marca. Ďalšie dvojčíslo potom očakávajte vo svojich schránkach koncom mája a následne budú Seredské novinky vychádzať v novom šate, ale v intervale ako ste ich poznali doteraz, a teda desaťkrát ročne.
 
Nová webstránka – webová stránka mesta tiež prejde redesingom tak, aby spĺňala všetky potreby a požiadavky súčasnej doby. Veríme, že nová stránka bude pre jej užívateľov prehľadnejšia, rýchlejšia a zrozumiteľnejšia. Môžete ju očakávať v priebehu letných mesiacov.
 
Stretnutia primátora s verejnosťou – budú počas celého roka v troch formátoch:
- Tematické stretnutia - dvakrát ročne
- Hodina otázok - osemkrát ročne
- Primátor v teréne - dvakrát ročne
(Okrem týchto stretnutí majú občania samozrejme možnosť dohodnúť si aj vlastný termín na stretnutie s primátorom, ak sa jedná o súkromnú záležitosť.)  
 
O konkrétnych termínoch týchto stretnutí budú občania pravidelne informovaní prostredníctvom webovej stránky, sociálnych sietí a mestského rozhlasu.
 
Prvé Tematické stretnutie sa uskutoční v stredu 15. marca 2023 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke mestského úradu a jeho témou bude aktuálna situácia ohľadne železničného mosta v Seredi. Prizvaní sú aj predstavitelia železníc, ako dotknutá strana a tiež predstavitelia Slovenskej správy ciest za investora rekonštrukcie.
 
Pravidelné vyhodnocovanie spokojnosti s vybavením na mestskom úrade - v záujme mesta je vybavovať všetky požiadavky klientov mestského úradu k maximálnej spokojnosti. Je preto nevyhnutné sledovať a vyhodnocovať túto spokojnosť návštevníkov. Prvým takýmto prieskumom je po tieto dni umiestnený box vo vestibule MsÚ, do ktorého môžete vhodiť lístok zelenej, žltej, alebo červenej farby a tiež zanechať svoj podnet. Návštevníci mestského úradu majú  týmto možnosť vyjadriť svoju spokojnosť s tým, ako boli vybavení zamestnancami mesta. Ako s nimi hovorili úradníci? Ako im bolo poradené? S akou ochotou sa stretli? Mestský úrad ocení každú spätnú väzbu.