Verejné WC pri autobusovej stanici bude opäť otvorené aj počas zimy

Verejné WC pri autobusovej stanici bude opäť otvorené aj počas zimy

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Dvere verejného WC v malom parku pri autobusovej stanici sú  už niekoľko rokov otvorené iba od jarného do jesenného obdobia, a tak počas zimy toalety neslúžia svojmu účelu.
 
K ich uzatvoreniu prišlo po tom, ako sa stali útočiskom rôznych neprispôsobivých občanov. Ľudia bez domova ju využívali ako alternatívu na prespávanie, toaleta bola znečisťovaná nad rámec udržateľnosti, potrubie bolo upchávané textíliami, z jej priestorov zmizli ohrievače a dokonca niekoľkokrát aj batérie na vodu.
 
Na podnet občanov mesta sa však pristupuje k opätovnému otvoreniu verejného WC aj počas zimy a to už od pondelka 6. marca. Radnica ďakuje za návrh na vylepšenie komfortu v meste a hľadá možnosti ako zabezpečiť chod verejného WC tak, aby sa doňho nikto nebál vstúpiť. Prosíme zároveň návštevníkov o dodržiavanie čistoty a poriadku WC. Otvorené bude každý deň v čase od 5.00 hod. do 21.00 hod. 
 
foto: MsÚ
Verejné WC pri autobusovej stanici bude opäť otvorené aj počas zimy