Prihláste sa do regionálnej súťaže v speve ľudovej piesne

Prihláste sa do regionálnej súťaže v speve ľudovej piesne

Kultúra a divadlo     Matica slovenská    
Miestny odbor Matice slovenskej a Mesto Sereď v spolupráci s Domom kultúry  vyhlasujú 15. ročník regionálnej súťaže v speve ľudovej piesne.
 
Termín súťaže:             3.apríl 2023 / pondelok / o 13,00 hod.
Miesto súťaže:             Dom kultúry v Seredi – DKaffe (vchod pri knižnici)
                                             
 
 Podmienky súťaže:   
 
I. kategória     – žiaci I. stupňa ZŠ
II. kategória     – žiaci 5.- 7. roč. ZŠ a 8 roč. gymnázia
III. kategória     - žiaci 8.- 9. roč. ZŠ a 8 roč. gymnázia 
IV. kategória    -  žiaci ZUŠ          
                                                
Škola môže poslať do súťaže maximálne 2 súťažiacich za každú kategóriu. Súťažiaci zaspieva 2 piesne bez hudobného sprievodu.
Prihlášky do súťaže prosíme zaslať do 28. marca 2023 na  e mailovú adresu : skramarova@azet.sk  / predmet Folklórna Sereď/
                                                                                                   
 
Poznámka: Do prihlášky uveďte meno a priezvisko, školu, kategóriu a názov piesní.
Prihláste sa do regionálnej súťaže v speve ľudovej piesne