Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

Mestská polícia     Mestská polícia    
Mesto Sereď – Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu nového zamestnanca mesta s funkčným zaradením:  PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE
 
Požiadavky pre účasť na výberovom konaní za príslušníka MsP sú:
 
- vek: nad 21 rokov
- vzdelanie stredoškolské s maturitou
- osoba musí byť bezúhonná, preukazuje sa odpisom z registra trestov
- zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
- vodičský preukaz sk. B
 
Žiadosti o zamestnanie spolu so štruktúrovaným životopisom treba zaslať na e-mailovú adresu: mestskapolicia@sered.sk do 17.03.2023.
 
Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.05.2023
 
Nástupný plat: 1.100,-€ bez odbornej spôsobilosti 1.300,-€ s odbornou spôsobilosťou + príplatky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 
Do žiadosti treba uviesť: Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Mestská polícia vyhlasuje výberové konanie k prijatiu PRÍSLUŠNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE