Mesto organizuje tradičný jarný zber odpadov, staré pneumatiky vám však neprevezme. Kam s nimi?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
V Seredi sa uskutoční tradičný jarný zber elektroodpadov a objemných odpadov priamo z pred rodinných domov obyvateľov.
 
Stačí, ak podľa harmonogramu, vyložíte nepotrebné odpady pred svoj rodinný dom a zberové vozidlo vám odpady prevezme. Objemné odpady pritom treba demontovať na čo najmenšie diely a v prípade vyloženia nadmerného množstva odpadu pred jedným rodinným domov bude odvezený objemný odpad maximálne do objemu 4 m3.
V prípade potreby vypratania celých garáží či rodinných domov majú občania celoročne k dispozícii Zberný dvor mesta Sereď.
 
Pripomíname, že vyložené staré pneumatiky mesto nepreberie a ani Zberný dvor mesta ich nemôže prevziať. Kam teda s nimi? 
Bezplatne ich odovzdáte v servise, v ktorom ste svoje auto prezúvali. Už sedem rokov totiž funguje nezisková organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) Eltma, združujúca najväčších výrobcov a dovozcov pneumatík na Slovensku.
 
Spoločnosť tiež aktívne podporuje aj spôsoby, ako pneumatiky spracovať a využívať vo forme druhotnej suroviny.
 
Zoznam zberných miest v Seredi zazmluvnených organizáciu zodpovednosti výrobcov ELTMA:
1.            Peter Hrabárik – AUTOSERVIS, Bratislavská 803/11, Sereď
2.            Michal Dorocák – MIDO, Cukrovarská 3474, Sereď
3.            Václav Škoda AUTODUO, Dlhá 1995/25, Sereď
4.            TABAK autodiely s r.o., Šulekovská 4604,
5.            Štefan Krivosudský, J. Fándlyho 763/7A, Sereď
6.            D&D Trade s.r.o., Hornočepenska 4610/122A, Sereď
7.            STAVODOPRAVA s.r.o., Hornočepenská 4760/138, Sereď
8.            Peter Vaško, Šulekovská 1413/9, Sereď
9.            Ing. Vladimír Sedláček – STROJSERVIS, Šulekovská 1460, Sereď
10.          Peter Levko, Vonkajší rad 798, Sereď
11.          Miloš Sabo, Vonkajší rad 3009, Sereď
12.          SAD Sereď, Trnavská cesta 6, Sereď
 
Ak ste svoj servis v zozname nenašli, nerobte si z toho ťažkú hlavu. Každý pneuservis je
povinný od vás staré pneumatiky pri prezúvaní bezplatne odobrať. Pneuservisy sú totiž zo zákona zberným miestom odpadových
pneumatík.
 
Zdroje: www.eltma.sk, https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2021-02-08-zoznam-servisov-kde-odovzdate-stare-pneumatiky
Foto zdroj: www.eltma.sk