Polícia upozorňuje na dodržiavanie dopravnej značky na Komenského ulici

Polícia upozorňuje na dodržiavanie dopravnej značky na Komenského ulici

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
Pred niekoľkými dňami vykonala metská polícia v Seredi bezpečnostno-preventívnu akciu zameranú na dodržiavanie dopravných predpisov na Komenského ulici. Vzhľadom na blízkosť školského a predškolského zariadenie je situácia na ulici najmä v rannej špičke kritická.  V čase od 7:30 do 8:00 hodiny daným úsekom prechádza približne 130 vozidiel a podľa polície tu prichádza k ohrozeniu chodcov, najmä detí. 
 
Po bezpečnostno-preventívnej akcii s využitím kužeľov, mestská polícia s cieľom zabezpečiť bezpečnosť chodcov, pristúpi k ďalšiemu kroku . Pri vjazde do jednosmernej uličky pri predajni s autosúčiastkami  je totiž osadená dopravná značka „ZÁKAZ VJAZDU - PREJAZD ZAKÁZANÝ“.  Táto značka vodičov upozorňuje, že vodič nesmie prejsť takto označeným úsekom bez toho, aby jazdu prerušil napríklad s cieľom naložiť alebo vyložiť osoby, náklad a pod.  
Mestská polícia uvádza, že veľa rodičov, ktorí vozia deti na Cirkevnú ZŠ a ZŠ Komenského B si takto skracujú cestu, daným úsekom iba prejdú a vyložia deti pred obytným blokom medzi školami. Svojim spôsobom jazdy prepĺňajú jednosmernú cestu a vytvárajú zbytočne hustú premávku v jednosmerke.  Ďalej svojim konaním porušujú dopravnú značku a preto polícia upozorňuje, aby vodiči cez daný úsek nejazdili, ale deti vozili v smere od kruhového objazdu od Dolnomajerskej ul.  
 
Zároveň polícia upozorňuje vodičov, že v prípade nedodržiavania predpisov aj napriek upozorneniam, mestská polícia  pristúpi k ukladaniu blokových pokút.

Spôsob jazdy pred ZŠ Komenského A zostáva stále nezmenený. Rodičia môžu zastaviť pred školou medzi kužeľmi  a vyložiť deti.
Polícia upozorňuje na dodržiavanie dopravnej značky na Komenského uliciPolícia upozorňuje na dodržiavanie dopravnej značky na Komenského uliciPolícia upozorňuje na dodržiavanie dopravnej značky na Komenského ulici