Sereď komunikuje: Pri soche sv. Jána Nepomuckého rúbali stromy. Prečo?

Sereď komunikuje: Pri soche sv. Jána Nepomuckého rúbali stromy. Prečo?

Životné prostredie a príroda     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Otázka zo sociálnych sietí: Z akého dôvodu zmizli stromy na ulici Starý most?
 
Odpoveď: Výrub dvoch stromov bol realizovaný na základe právoplatného výrubového povolenia, ktoré mesto zverejnilo na svojej Úradnej tabuli. Dôvodom výrubu bolo poškodzovanie oplotenia a sokla sochy Sv. Jána Nepomuckého.
Baroková socha je aktuálne v procese reštaurovania a je bežným postupom, ak sa po obnove pamiatky musí upraviť, či zredukovať zeleň v jej okolí. Je to kvôli zamedzeniu ďalšej degradácie pamiatky a špineniu na pamiatku (zo stromov padajú listy, peľ, výkaly vtákov..).
Dva stromy nemohli byť v tomto prípade iba zredukované, ale vypílené. Jeden strom bol chorý a druhý staticky nestabilný kvôli svojmu plytkému koreňovému systému.
Za výrub bude samozrejme zrealizovaná náhradná výsadba a to vo vhodnom vegetačnom období.
 
Prosíme občanov, aby v prípade nejasností a otázok tieto smerovali priamo mestskému úradu, kde sa k odpovediam dopátrajú najrýchlejšie. 
 
Kontaktovať môžete aj pracovníčku poverenú komunikáciou mesta: 
Zuzana Slahučková, zuzana.slahuckova@sered.sk, 0911 707 779
 
obrázok zdroj: google street view
Sereď komunikuje: Pri soche sv. J. Nepomuckého rúbali stromy. Prečo?