RTV Krea: Z informatívnej správy Mestskej polície Sereď za rok 2022

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
K začiatku kalendárneho roka patrí aj podávanie informatívnej správy o činnosti mestskej polície . Aj v roku 2022 mestská polícia v Seredi dohliadala svojou rozsiahlou činnosťou na poriadok a bezpečnosť v meste.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.