RTV Krea: Akými projektami sa budú v roku 2023 zaoberať?

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Akými projektmi sa budú v roku 2023 zaoberať? Táto otázka bola predmetom posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Seredi, kde poslanci zároveň rokovali aj o areáli, ktorého projekt výstavby leží na stole mesta už niekoľko rokov.
 
Pozrite si reportáž RTV Krea.