Občianske združenie TJ ROZKVET Stredný Čepeň znovu ožíva

Občianske združenie TJ ROZKVET Stredný Čepeň znovu ožíva

Po skončení opatrení a  minimálnej činnosti z dôvodu „ Covidu " nastal čas návratu k bežnej aktívnej činnosti našej organizácie.
         Začali sme ihneď v januári - Výročnou členskou schôdzou (15.januára 2023). Schôdze sa zúčastnilo 31 členov. Na schôdzi bol doplnený výbor našej organizácie z dôvodu odstúpenia bývalého predsedu. Za predsedu TJ Rozkvet a zároveň štatutára bol zvolený Peter Martiš a na jeho funkciu podpredsedu sme si zvolili Ing. Jozefa Šipoša. Ostatní členovia výboru súhlasili s pokračovaním vo svojich funkciách. Výbor v tomto zložení dokončí volebné obdobie do konca roka 2023. V roku 2024 si budeme v súlade s našimi stanovami voliť nový výbor.
         V priebehu výročnej schôdze sme si vypočuli „Správu o činnosti“ a „Správu o hospodárení“ a schválili sme si „Plán činnosti na rok 2023“ s celkovým počtom akcii 17. Počas diskusie si členovia vybrali podujatia, ktorých sa organizačne zhostia. Uznesením sme si schválili, že neospravedlnení členovia, ktorí sa nezúčastnili výročnej schôdze už nebudú už členmi TJ Rozkvet. Po tomto opatrení zostáva v roku 2023 v občianskom združení 58 členov , z toho 9 detí.
         Na záver schôdze sme popriali k výročiu Anke Smolenovej.
         Ako prvú udalosť výbor  TJ Rozkvet zorganizoval dňa 28.januára 19.spoločenský ples. Plesu sa zúčastnilo 54 hostí , z toho bolo 27 členov TJ Rozkvet.  Ples sa opäť uskutočnil v Lodenici Šintava. Zachovali sme si aj dobrý zvyk spoločného príchodu a odchodu z plesu, z Čepeňa nás priviezol spoločný autobus. Nálada na plese bola výborná, čo potvrdil aj  neskorší odchod autobusu. Tancovalo sa spievalo až do pol štvrtej ráno. Bohatá tombola, dobré jedlo i pitie, ale i tanec a  veselý spev potvrdili, že sa vieme dobre zabávať. Výbor organizácie verí, že aj ostatných plánovaných akcií sa členovia a ich rodiny aktívne zúčastnia.
 
foto: TJ Rozkvet
Občianske združenie TJ ROZKVET Stredný Čepeň znovu  ožívaObčianske združenie TJ ROZKVET Stredný Čepeň znovu  ožívaObčianske združenie TJ ROZKVET Stredný Čepeň znovu  ožíva