Naše duševné zdravie: pozývame vás na tri stretnutia s diskusiou v Seredi

Naše duševné zdravie: pozývame vás na tri stretnutia s diskusiou v Seredi

Zdravie     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Diskusie projektu s názvom Spolutvorba sa budú konať vo viacerých mestách. Cieľom stretnutí je, aby sa poskytovatelia služieb v oblasti duševného zdravia a ich užívatelia dopracovali k spoločným výsledkom.
 
Tými je navrhovaná reforma v oblasti duševného zdravia a snaha o to, aby politici už nemohli tému odsúvať. 
 
„Tento prístup je založený na princípe, v ktorom tí, ktorých sa služba dotýka, teda ľudia so zažitou skúsenosťou s duševnou poruchou a ich príbuzní jasne formulujú čo od systému starostlivosti potrebujú, aké sú ich potreby a  predstavy o lepšom fungovaní,“ približuje organizátor projektu Liga za duševné zdravie.
 
Podstatou je teda vytvorenie skupiniek v každom kraji Slovenska, kde ľudia so skúsenosťou budú hovoriť o tom, čo potrebujú, čo ich hnevá a aké majú návrhy na zlepšenie systému pomoci.
 
„Zadanie sa môže zdať náročné, ale po našich úvodných skúsenostiach a na základe skúseností zo zahraničia vidíme, že ľudia chcú hovoriť a prinášajú množstvo skvelých myšlienok a nápadov,“ uvádzajú organizátori.
 
Po úvodných stretnutiach sa do skupiny prizvú zástupcovia samospráv a poskytovateľov starostlivosti, napríklad psychiatri, psychológovia, sociálni pracovníci, zástupcovia vyšších územných celkov a nakoniec aj štátu.
 
Základom bude rovnosť hlasov – názor pacienta bude mať rovnakú váhu ako hlas psychiatra či zástupcu mesta. 
 
V Seredi sa budú konať tri stretnutia: 8. marca, 12. apríla a 10. mája 2023 (vždy streda) o 15.00 hod. v Zasadačke primátora mesta (v historickej časti budovy Mestského úradu Sereď). Vstup je cez hlavný vchod do budovy MsÚ.
.
Kontaktnou osobou pre Trnavský kraj je Petra Hofierková (petra.hofierkova@dusevnezdravie.sk).
 
Zdroj: dusevnezdravie.sk, nitrianskyhlasnik.sk
 
Naše duševné zdravie: pozývame vás na pravidelné stretnutia v SerediNaše duševné zdravie: pozývame vás na pravidelné stretnutia v SerediNaše duševné zdravie: pozývame vás na pravidelné stretnutia v SerediNaše duševné zdravie: pozývame vás na pravidelné stretnutia v Seredi