Jeden otáznik za druhým

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický, bývalý viceprimátor mesta Sereď    
Asi takto by som mohol vyjadriť myšlienky, ktoré ma napadli po vygúglení  článku s názvom
K prioritám nového primátora Serede Ing. Ondreja Kurbela patrí otvorenosť, jasná komunikácia i spoločná reč s poslancami , ktorý napísala Zlatica Gregorová,  a uverejnený bol v decembrovom čísle Galantského a šalianskeho žurnálu.
Otázka prvá
Aký bol dôvod na to, aby Seredčania neboli oboznámení s názormi svojho primátora?  Nepostrehol som totiž, že by bol  tento článok uverejnený na webovej stránke mesta.
Pri kladení otázky som vychádzal z predvolebného materiálu Ondreja Kurbela „Sereď, v ktorej chceme žiť“ strana č. 14 - Aby si informácie nachádzali občanov, a aby nemuseli obyvatelia mesta “googliť” dôležité oznamy, prípadne o ne úplne prichádzali, musí byť komunikácia mesta nastavená  efektívne.
...............................................................................
Na štvrtú otázku Z. Gregorovej  Čo zaujímavé sa novozvolenému primátorovi podarilo pre Seredčanov doteraz urobiť? uviedla autorka toto:   Za väčší úspech považuje získanie nájomcu do Seredského kaštieľa.
Táto veta znie tak, akoby sa na získaní nájomcu nepodieľal nik okrem Ondreja Kurbela.  Skutočnosť je iná. Zámer obnovy kaštieľa po troch neúspešných pokusoch mesta získať dotácie z vonkajších zdrojov vyústil do hľadania nájomcu, ktorý by bol investorom. Rozhodnutie o vyhlásení VOS prešlo viackrát schvaľovacím procesom celého zastupiteľstva  a Verejnú obchodnú súťaž na prenájom časti kaštieľa vyhlásil primátor M. Tomčnányi napríklad aj  22. 9. 2020.
 
Informáciu o tom, že Seredský kaštieľ má nového nájomcu. Vzniknúť by tu mali priestory na reštauračné, ubytovacie, kancelárske a školiace účely.  uverejnila  na webovej stránke mesta I. Tóthová 3. apríla 2021.
 
Ak článok Z. Gregorovej  nebol pred uverejnením primátorom odsúhlasený, bola to jeho chyba.
 
Otázka druhá
Nepodať o nájme kaštieľa plnohodnotnú informáciu bol zámer , alebo iba nedopatrenie?
...................................................................................................................................................
Najzaujímavejšie informácie však vyplynuli z formulácie obsahu odpovedí primátora na otázku: Ktoré stoličky budú nanovo obsadené? Autorka článku píše: Podľa jeho slov neplánuje s prednostkou robiť unáhlené závery, zato však nebude klásť dôraz na prvý dojem ani brať do úvahy informácie z tretích strán. Už teraz je však zrejmé, že v Seredi budú mať nového pracovníka, zodpovedného za údržbu mesta a zelene, ako aj nové vedenie organizačného oddelenia.
Termín na podanie prihlášky  záujemcov o pozíciu vedúceho Organizačného oddelenia  a vedúceho Oddelenia údržby bol  10. 2. 2023.  Skutočnosť, že ani 20. 2. 2023 nie je uverejnený výsledok výberových konaní,  ma až tak netrápi. Ale to, že primátor podľa slov Z. Gregorovej vedel  už v decembri, že v meste bude nový vedúci údržby a vedúci organizačného oddelenia, je zaujímavé.
Otázka tretia
Bolo o dvoch  nových vedúcich oddelení  rozhodnuté už v decembri 2022?
..............................................................................................................
„Sereď, v ktorej chceme žiť“ strana č. 16 - Nové riešenia vidíme v systematickej, transparentnej a kontinuálnej komunikácii, ktorá je ich základom.
Otázka štvrtá
Toto je to nové riešenie?