Po dažďoch nastalo zvýšenie hladiny Váhu

Po dažďoch nastalo zvýšenie hladiny Váhu

Bezpečnosť     Mgr. Miroslav Račák    
Oznamujeme obyvateľom mesta Sereď, že je prechodne výrazne zvýšená hladina vodného toku rieky Váh a bezprostredne hrozí vyliatie vody z koryta vodného toku alebo sa voda z koryta vodného toku už vylieva. Bezprostredné ohrozenie obyvateľstva mesta Sereď nehrozí. Prietok vody je na úrovni I. stupňa povodňovej aktivity, ale ho nedosahuje. Tento stav potrvá niekoľko dní a potom hladina rieky klesne. Stav nastal po daždivom počasí a následnom regulovaním vodného toku rieky Váh. 
 
foto: MsÚ, dňa 20. 2. 2023
Po dažďoch prišlo k zvýšenie hladiny VáhuPo dažďoch prišlo k zvýšenie hladiny VáhuPo dažďoch prišlo k zvýšenie hladiny Váhu