Trnavská župa o niekoľko mesiacov začne s realizáciou pokračovania cyklotrasy

Trnavská župa o niekoľko mesiacov začne s realizáciou pokračovania cyklotrasy

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
 
V januári sme priniesli informáciu, že Trnavský samosprávny kraj  dokončil výstavbu úseku Vážskej cyklomagistrály medzi Sereďou a Šúrovcami v dĺžke 1,7 kilometra a šírke 3,5 metra. ( článok nájdete tu )
 
Informačná tabuľa po vandaloch opravená. Pribudlo dopravné značenie
 
Celková výška nákladov bola na začiatku realizácie vyčíslená na  384 694,68 eur. Nenávratný finančný príspevok činil 365 459,95 eur. Trnavská župe mala naplánované projekt spolufinancovať v sume 19 234,73 eur. „Celková cena stavebných prác sa navýšila o viac ako 26-tisíc eur s DPH z dôvodu potreby dodatočnej úpravy podložia,“ informovala v tom čase Trnavská župa naše médium. Súčasťou bolo aj vybudovanie cyklistického odpočívadla, ktoré pozostáva z dreveného prístrešku, cyklistického stojana, lavičiek a informačnej tabule. Tá bola v posledných týždňoch dva krát zničená vandalmi.  Záverečným krokom bolo osadenie zvislých dopravných a namaľovanie vodorovných dopravných značení. 
 
Pokračovanie onedlho
 
Cyklisti sa už teraz môžu tešiť na ďalšie pokračovanie cyklotrasy. V najbližších mesiacoch župa zrealizuje výstavbu nadväzujúceho úseku cyklotrasy, ktorý povedie zo Šúroviec po most v Siladiciach. Pôjde o cyklotrasu dlhú 5,4 kilometra, na ktorú získal kraj nenávratný finančný príspevok z IROP vo výške 1,2 milióna eur. Perspektívne sa počíta aj s pokračovaním cyklotrasy smerom na Horné Zelenice, Hlohovec a Madunice. (zdroj: TTSK)
Trnavská župa o niekoľko mesiacov začne s realizáciou pokračovania cyklotrasy