O budúcej aplikácii diskutuje radnica s dobrovoľníkmi

O budúcej aplikácii diskutuje radnica s dobrovoľníkmi

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Sereď sa rozhodla priniesť nové moderné riešenie pre lepšiu komunikáciu k svojim obyvateľom. K participácii na výbere tej najvhodnejšej a najprínosnejšej si prizvala dobrovoľníkov, ktorí už aktuálne skúšajú prvé odporučené aplikácie.
 
Mestský úrad pri tej príležitosti zorganizoval stretnutie so Seredčanmi, ktorí prejavili záujem priložiť ruku k dielu. „Vybrali sme sa zdĺhavejšou cestou testovania. Cieľom totiž nie je siahnuť po prvej marketingovo najpútavejšej aplikácii. Cieľom je, aby vybrané riešenie vylepšilo komunikáciu smermi občan – mesto a mesto – občan, a zároveň do budúcna vedelo zastrešiť potreby mesta. Nimi v reálnej dobe istotne bude napríklad  riešenie parkovacej politiky, Karta Seredčana s výhodami pre našich občanov a iné vylepšenia,“ vysvetlil primátor mesta Ondrej Kurbel.  
 
Stretnutie s dobrovoľnými testermi prinieslo diskusiu, odborné podnety aj podnety z praxe a tiež námety, akú pridanú hodnotu by aplikácia mala pre Sereď niesť. Radnica najbližšie zorganizuje prezentácie s autormi mobilných riešení, ktoré testeri posunuli do užšieho výberu.
 
foto: MsÚ
Prvé stretnutie s testermi: o budúcej aplikácii diskutuje radnica s dobrovoľníkmi