22. a 23. februára bude prerušená dodávka elektriny na viacerých uliciach Serede

Mestský úrad     Západoslovenská distribučná, a. s.    
Z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 22.02.2023 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :
 
od 08:00 do 11:00 ulice Cukrovarská, D Štúra, Vonkajší Rad
 
od 10:00 do 13:00 ulice 8. mája, Dlhá, Dolnočepenská, Družstevná, Ivana krasku, Krásna, Krátka, Krížna, Lipová, Murgašová, Obežná, Orechová,
Ľ. Podjavorínskej, Rovná, Sládkovičova, Stromová, Svätoplukova, Tehelná, Vysoká, Čepenská, Športová, Šulekovská, Slnečná.
 
od 12:30 do 14:30 ulice Malá ulička, Podzámska, Topoľová, Športová  
 
 
Dňa 23. 2. budú bez dodávky elektriny:
od 08:00 do 12:00 ulice A Hlinku, Hornomajerská, Komenského, Legionárska, Nám Republiky, Poštová, Dolnomajerská, Spádová, Čepenská, Železničná