Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď získalo akreditáciu Erasmus+ v oblasti školského vzdelávania

Školstvo a vzdelávanie     Alžbeta Tabačková    
Iste ste počas posledného roka sledovali v médiách a na sociálnych sieťach cesty študentov a učiteľov nášho gymnázia do Španielska, Portugalska, Severného Macedónska a na Sicíliu. Bolo to vďaka realizácii dvoch projektov spolufinancovaných programom Erasmus+, ktoré otvorili našim študentom dvere do Európy. V rámci týchto projektov vycestovalo do zahraničia 38 študentov a 6 učiteľov, ktorí si zážitky z mobilít nevedeli vynachváliť. Rozhodli sme sa pokračovať v týchto aktivitách a umožniť podobnú skúsenosť aj ďalším účastníkom. Preto sme v októbri minulého roka požiadali o akreditáciu v programe Erasmus+, ktorá uľahčí prístup školy ku grantom, jej zapojenie do siete európskych škôl a zároveň prispeje ku komplexnému rozvoju našej školy.  
 
Čo znamená akreditácia pre školu?
Študenti gymnázia budú mať počas najbližších 5 rokov možnosť vycestovať do európskej krajiny na mobility - pobyty, na ktorých spoznajú kultúru, históriu, školský systém a zaujímavosti danej krajiny. Každá mobilita bude mať svoju tému, ktorú budú skúmať a spracovávať so svojimi rovesníkmi z partnerských krajín. Privítajú účastníkov zo zahraničia v našom meste a ukážu im krásy Slovenska.
Novým typom mobility bude 3-mesačný pobyt jednotlivých študentov v nemecky hovoriacej krajine, čo umožní našim študentom zdokonaliť sa v nemeckom jazyku, a tým sa lepšie uplatniť na trhu práce.
 
Akreditácia poskytuje aj príležitosť na profesijný rozvoj našich pedagógov.  Učitelia môcť rozvíjať svoje jazykové a odborné schopnosti na kurzoch a odborných školeniach v zahraničí. Návštevami partnerských škôl  načerpajú nové vedomosti, spoznajú rôzne metódy vyučovania, ktoré následne môžu implementovať do vyučovacieho procesu.
 
Pri príprave tohto projektu sme využili skúsenosti z realizácie predchádzajúcich 2 projektov Erasmus+. Tešíme sa, že naša opakovaná snaha priniesla ovocie v podobe udelenia grantu.  Sme pripravení pokračovať v nastavenom inovatívnom trende projektovej práce, ktorá sa stala už aktívnou súčasťou nášho gymnázia.