Mesto poskytlo dotácie vo výške takmer štvrť milióna eur

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo na programe aj prerozdeľovanie dotácií z rozpočtu mesta Sereď. Finančný balík na tento rok, sa po prvej zmene rozpočtu, dostal na úroveň roka 2022 a to i napriek náročnej a ekonomicky vypätej situácii.
 
Podané žiadosti o dotáciu posudzovali odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve. V súlade s platným VZN  č. 3/2016 o poskytovaní dotácií, v znení neskorších nariadení, ak navrhovaná dotácia u jedného žiadateľa  prevýšila sumu 10-tisíc eur, tak o pridelení dotácie rozhodovalo zastupiteľstvo.   V uvedených čiastkach nižšie sú započítané aj dotácie od poslancov, ktoré môžu ľubovoľne prerozdeľovať, v maximálnej výške 400 eur.
 
Oblasť ŠPORT:
ŠKF Sereď vo výške  47 439 eur
AŠK Lokomotíva Sereď  34 189 eur
HK Slávia OA Sereď  16 744 eur
ŠK Ice Player´s  11 606 eur
Taekwon-do klub Sereď  5 778 eur
Tenisový klub  3 711 eur
Cyklistický klub AB  1 772 eur
ŠK Cyklo-tour Sereď  3 556 eur
Stolnotenisový klub Mladosť  581 eur
TJ Rozkvet    1233 eur
AFK Vodra 528 eur
AFK Puma  413 eur  
OZ Goel  667 eur
ORF COSMOS CAMPING Sereď 1 411 eur
OZ Sereď Darts Club 1 022 eur
Atletika Sereď   1 000 eur
 
Za oblasť športu nebola rozdelená celá rozpočtovaná čiastka. Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu na druhý polrok, bude uverejnená. Je pripravený balík v celkovej hodnote 100-tisíc eur.
 
MLÁDEŽ
Športový klub futbalu Sereď  3 819 eur
AŠK Lokomotíva Sereď  4 929 eur
HK Slávia Sereď  3 085 eur
Tenisový klub  3 171 eur
OZ Goel  3 042 eur
Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď  9 370 eur
RZ pri Obchodnej akadémii   777 eur
eRko  2 185 eur
KC PRIESTOR  4 471 eur
Zväz chovateľov zvierat  765 eur
Life is Perfect  3 644 eur
CAMP s.r.o.  992 eur
Pastoračné centrum s. Jána Pavla II.  800 eur
 
KULTÚRA
OZ Goel  800 eur
KC PRIESTOR  1 700 eur
Life Is Perfect  2 000 eur
Spevácky zbor GAUDETE  1 100 eur
OLDTIMER MÚZEUM 1 650 eur
OZ Vodný hrad  1 950 eur
Združenie rodičov pri ZUŠ  2 500 eur
R SVS Seredský spolok J. Fándlyho  700 eur
Klub zdravotne postihnutých  1 000 eur
Seredan  700 eur
Občan rozhodni  300 eur
 
SOCIÁLNA oblasť:
Teen Chaleng Slovakia  1 400 eur
Pomocníček   300 eur
Nikolka Sereď  3 950 eur
Klub zdravotne postihnutých  4 000 eur
Slovenský zväz zdravotne postihnutých  2 500 eur
Občianske združenie Slnko jesene  1 500 eur
Nezábudka Pata  800 eur
STORM  5 050 eur
Trnavská arcidiecéza – charita  4 450 eur
ADOS  3 500 eur
OZ Pri detskom domove  4 050 eur
 
ROZVOJ a ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
KC PRIESTOR  1 750 eur
Pomocníček 4 000 eur
OZ Prúdy  2 410 eur
OZ Mám rád cyklistiku  2 500 eur
LRL Profitech s.r.o.  4 000 eur
Vlastníci bytov a NP Kukučínova 4443/28 v.z. Naša domová, s.r.o.  740 eur
 
*******
AKTUALIZÁCIA:
Dotácie odporučené komisiou pre Pomocníček 4 000 eur a pre LRL Profitech s.r.o.  4 000 eur následne primátor nepodpísal a neboli vyplatené.