Kultúrna komisia (ne)bude samostatná

Občania a občianske združenia     Ing. Adrián Rückschloss    
Ako umelecky cítiacu osobu s pridruženou profesiou ma potešil článok od Pána Veselického "Kultúrna komisia bude samostatná", ktorý publikoval v Seredských novinkách 13.2.2023
Link na článok:
https://www.seredskenovinky.sk/clanok/2023-02-13-kulturna-komisia-bude-samostatna 
 
Zastávam rovnaký názor ako pán Veselický a  rád by som doplnil, že je to pozitívna správa pre naše mesto ak chceme, aby sa do budúcna rozvíjalo nielen po stránke materiálnej, ale aj v oblasti kultúry. Posilnilo by tak svoju pozíciu v tejto sfére a zvyšovalo tak aj svoj potenciál i v otázke cestovného ruchu, či trvalej udržateľnosti domácich obyvateľov v meste.
 
Pôvodné nadšenie však vzápätí vystriedalo sklamanie. Pozrel som si k tomuto bodu programu záznam z mestského zastupiteľstva konaného 9.2.2023, ktorý je zverejnený na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=A9W580OYLP0) a tento návrh NEPREŠIEL!
Áno, čítate správne, neprešiel o 1 hlas! Nechcem sa púšťať do protiargumentácie na poslancov, ktorí vystúpili v rozprave a pri hlasovaní sa v tomto bode zdržali, no môžem povedať, že niektorí ma ako ich voliča nemilo zaskočili. Napríklad ak poslanec nie je pripravený sa k otázke vyjadriť odborne a vystupuje zmätočne alebo pre mňa osobne je úplne nepochopiteľné, ako sa zástupca našich detí pri ZUŠ, môže v takejto dôležitej otázke zdržať hlasovania, keď v samotnej rozprave vystúpila p. riaditeľka ZUŠ, aby túto myšlienku podporila. Práve tento hlas mohol rozhodnúť v prospech dobrej veci. Uznesenie z hlasovania je na stránke mesta: https://www.sered.sk/materialy_msz/hlasovanie_poslancov/20230209/0035.xml
 
Všetkým čitateľom odporúčam, aby si tento záznam zo zastupiteľstva pozreli, nakoľko som ja osobne nepostrehol žiadny obsahovo presvedčivý argument, aby komisia pre kultúru nebola osamostatnená. Pán poslanec JUDr. Michal Irsák v rozprave poslancom priamo povedal, že v trnavskom kraji iba naše mesto nemá takto vyhranenú komisiu a k podpore sa pripojil aj pán poslanec prof.Ing. Ľubomír Švorc, DrSc., ktorý sa snažil svojim kolegom ľudovo povedané prehovoriť do duše, no napriek tomu títo 8 poslanci návrh nepodporili a hlasovania sa zdržali:
Oľga Buchová; Bc. Anton Dúbravec; Ing. Ján Himpán; Ing. Rastislav Jurina, PhD.; Mgr. Tomáš Karmažín; JUDr. Miloš Klenovič; Ing. Jozef Sečen      a JUDr.PhDr. Marek Tóth.
Ostáva mi ako občanovi už len veriť, že výhrady poslancov sa zvrátia a nadpis článku pána Veselického sa stane realitou.