Poslanci Mestského zastupiteľstva v Seredi môžu podporiť unikátny projekt, ktorý v meste nemá obdobu

Školstvo a vzdelávanie     Ing. Monika Kroláková, riaditeľka CZŠ sv, Cyrila a Metoda v Seredi    
Vo štvrtok 9. 2. 2023 majú poslanci mestského zastupiteľstva mesta Sereď jedinečnú príležitosť rozhodnúť o zhodnotení majetku mesta vo výške viac ako 1 500 000 eur bez akýchkoľvek finančných, personálnych a prevádzkových nákladov mesta. Rozhodnúť o investícii, ktorú je možnosť získať z finančných prostriedkov v rámci výzvy Plánu obnovy SR.  Výsledkom úspešnosti vo výzve môže byť moderný, nadčasový, multifunkčný objekt slúžiaci hlavne deťom nášho mesta, ale aj ostatným občanom. Stačí tak málo ... vo štvrtok zahlasovať v prospech projektu.
 
O čom teda budú naši novozvolení poslanci rozhodovať? V školskom areáli ZŠ J. A. Komenského sa nachádza stará nefunkčná kotolňa vo vlastníctve mesta. Mnohí z nás si určite pamätáme úspešné odpredaje a následné rekonštrukcie nefunkčných kotolní v meste. Vznikli z nich projekty, ktorými mesto nielen finančne získalo, zhodnotilo daný exteriér dotknutého územia, no predovšetkým prinieslo úžitok obyvateľom mesta Sereď. Jedna takáto nefunkčná kotolňa sa nachádza aj v školskom areáli na Komenského ulici. Kotolňa rokmi chátra, stráca na hodnote a esteticky znehodnocuje celý školský areál. Momentálne je to sklad pre nefunkčné technologické zariadenie  bývalej kotolne a vyradeného inventáru.
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda ponúka mestu Sereď nadčasový a moderný projekt kompletnej rekonštrukcie tejto kotolne. Ponúka inovatívne riešenie vybudovania viacúčelového objektu, ktorý kvalitatívne a kvantitatívne zlepší služby obyvateľov  mesta Sereď. Kompletnou rekonštrukciou vznikne viacúčelový objekt s funkčným využitím prízemia, 1.poschodia aj strechy. Mesto Sereď touto unikátnou rekonštrukciou nefunkčnej kotolne môže získať viacero benefitov. Teda rozmenené na drobné. Čo môže mesto získať?
 
1. Zhodnotenie majetku mesta Sereď vo výške viac ako 1 500 000 eur a zhodnotený objekt ostáva naďalej majetkom mesta Sereď.
2. Nulové finančné náklady mesta na rekonštrukciu a následnú prevádzku.
3. Vznikne viacúčelový priestor, ktorý inovatívne prinesie nové formy využitia pre rôzne vekové kategórie detí mesta – telovýchovné aktivity, odborné učebne, bezbariérové využitie, priestor na prednášky, prezentácie, audiovizuálne využitie - využitie športové, kultúrne, sociálne.
4. Vznikne priestor pre vzdelávanie žiakov ZŠ v areáli ale i pre spádové MŠ, ktoré majú nedostatok dopoludňajších pohybových aktivít.
5. Režim využiteľnosti viacúčelového priestoru bude otvorený aj pre ďalších záujemcov, občanov mesta, občianske združenia, ktorí o priestory prejavia záujem.
6. Zvýši sa atraktivita bezprostredného prostredia na výučbu a pohyb detí v šk. zariadení nielen počas výchovno-vyučovacieho procesu , ale aj vo voľnom čase v školskom areáli.
7. Environmentálne prínosy navrhovaných riešení a realizácia opatrení a systémov aplikovaných v objekte zabezpečia žiakom bezprostrednú možnosť zapojenia do výučby. Na streche objektu tak vznikne výukové laboratórium nielen pre deti nášho mesta, ale i pre okolité obce.
8. Nadčasové a ekologické riešenie celej rekonštrukcie s minimálnymi nákladmi na prevádzku.
9. Ušetrené náklady za likvidáciu starej budovy.
    
      Vážené pani poslankyne, páni poslanci, zastupujete záujmy obyvateľov mesta Sereď. Odovzdali sme Vám našu dôveru a vieme, že aj Vám  záleží na zveľaďovaní majetku nášho mesta, prosperite mesta, kvalite zvyšovania služieb pre nás všetkých.  Zámer projektu poznáte všetci. Vo štvrtok 9. 2. 2023  na zasadnutí mestského zastupiteľstva máte jedinečnú príležitosť podporiť tento verejne prospešný projekt. Verte, že MY všetci obyvatelia nášho mesta Vám budeme vďační.