Mestská polícia v roku 2022

Mestská polícia v roku 2022

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, pri ochrane obyvateľov pred ohrozením ich života, zdravia, majetku a životného prostredia. Z rozsiahlej činnosti Mestskej polície v Seredi počas roka 2022, ktorú spracoval náčelník Ladislav Fabo, stručne vyberáme najdôležitejšie informácie.
 
Zamestnanci MsP
Plnenie úloh mestskej polície zabezpečovalo počas uplynulého roka 28 zamestnancov. Z toho 18 príslušníkov ( vrátane náčelníka a zástupcu ), 8 pracovníkov v chránenej dielni pri monitorovaní verejných priestranstiev pomocou kamerového systému., 1 preventistka a 1 administratívna pracovníčka.
 
Vybrané prípady
- 12.1.- prijala MsP oznámenie, že na Jesenského ul. sa muž pod vplyvom alkoholu pravdepodobne chystá odísť s vozidlom. Hliadka zistila, že vodič bezohľadnou jazdou ohrozuje ostatných účastníkov cestnej premávky. Z dôvodu, aby sa ochránili životy, zdravie a majetok občanov vozidlo bolo zákonným spôsobom pomocou majáku zastavené na Pažitnej ul. Keďže vodič javil známky požitia alkoholu, bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Sereď, ktorá vykonala u vodiča dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom 1,28 promile alkoholu. Vodič si prevzal príslušník dopravnej polícii k ďalšiemu riešeniu. Zaujímavosťou je aj to, že tohto 33 ročného Sereďana hliadka MsP už riešila v tomto roku po 3-krát.
 
- 13.02.- bolo kamerovým systémom spozorované podozrivé správanie na čerpacej stanici OMV, kontrolou hliadka MsP zistila predaj omamných látok z vozidla, vo vozidle sa nachádzala hľadaná osoba, preto bola privolaná hliadka OOPZ.
 
- 02.03.- boli na mieste činu zadržaní 2 páchatelia krádeže vlámaním do objektu polikliniky Sereď , kde chceli odcudziť rôzny materiál. Osoby boli obmedzené na osobnej slobode a predvedené na útvar MsP a následne na OOPZ, kde si prípad prevzali k riešeniu.
 
- 05.03.- vo večerných hodinách občan mesta odpálil väčšie množstvo pyrotechniky, bol prichytený priamo pri čine a bola mu udelená bloková pokuta
 
-22.03.- krádež kolesa z bicykla, páchateľ bol zadržaný a predvedený na OOPZ
 
- 28.03.- hliadka MsP spozorovala na ul. Železničná požiar šopy priľahlej k domu. Oheň sa šíril aj na strechu domu. Hliadka MsP okamžite zobudila a evakuovala obyvateľov domu a privolala HaZZ
 
- 25.05.- v spol. Plastoplan Sereď, 2 migranti rozrezali plachtu návesu kamióna a dali sa na útek smerom na Trnavskú ul.. Osoby boli spozorované pri čerpacej stanici Shell – jednalo sa o 2 mužov, ktorí nevedeli preukázať totožnosť, Hliadka MsP obe osoby zadržala a privolala hliadku OOPZ. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa jednalo o štátnych príslušníkov Alžírska a Maroka.

- 16.06.- bola zadržaná osoba, ktorá spôsobila škodu na majetku a to tak, že skútrom narazila do odparkovaného OMV a z miesta nehody ušla. Osoba bola predvedená na OOPZ
 
- 06.06.- nahlásená nezvestnosť 10 ročného chlapca – v skorých ranných hodinách odišiel z miesta bydliska. Hliadka MsP behom hodiny chlapca spozorovala a odovzdala matke.
 
- 15.06.- bola nahlásená nezvestnosť 5 ročného dieťaťa - hliadka MsP našla dieťa pri reštaurácii Raketa.
 
- 14.07.- krádež bicykla – páchateľ bol spozorovaný, zadržaný a predvedený na OOPZ Sereď
 

- 03.08.- hliadka vlastným zistením spozorovala vozidlo bez STK s vymenenými EČ, vodič nemal vodičský preukaz. Na miesto bola privolaná hliadka OOPZ.

- 05.08.- hliadka spozorovala na križovatke ulíc ul. M. R. Štefánika a Cukrovarská ako vodič OMV nerešpektoval dopravnú značku P2 “Stoj daj prednosť v jazde!”. Hliadka sa snažila vozidlo zastaviť pomocou majáka. Vodič vozidla však pokračoval ďalej v jazde po ul. M. R. Štefánika až na parkovisko pred OD Jednota, kde si vodička vozidla presadla na miesto za vodičom. Hliadke nevedela preukázať svoju totožnosť. Nakoľko menovaná nemala pri sebe žiadne doklady, požiadala hliadka MsP o príchod hliadky OO PZ Sereď, ktorá vec na mieste prevzala. Vodičke nebol vydaný vodičský preukaz, ktorý by ju oprávňoval viesť predmetné motorové vozidlo.

- 13.08.- si pozorný rybár všimol pri vodnej ploche “ Koleno “ v ramene vojenskú muníciu - míny. Hliadka MsP sa na mieste skontaktovala s oznamovateľom, ktorý hliadke ukázal miesto nálezu nášľapných vojenských mín. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ. Na mieste bolo nájdených 73 ks cvičných nášľapných vojenských mín.
 
- 15.10.- hliadka MsP pri hliadkovej činnosti spozorovala vozidlo ako vyletelo z cesty a ostalo stáť v miestnom poli. Po príchode k vozidlu sa vodič snažil z miesta s vozidlom odísť, v čom mu hliadka zabránila. Vodič po vystúpení z vozidla javil známky požitia alkoholu, hliadke uviedol, že svoj vodičský preukaz má zadržaný. Z uvedeného dôvodu bola na miesto privolaná hliadka OOPZ, ktorej vodič odmietol vykonať dychovú skúšku a preto bol hliadkou prevezený na odber krvi. Jednalo sa o 29-ročného Púchovčana.
 
hliadky MsP a štátnych policajtov odhalili v meste Sereď medzinárodne hľadaného muža. 29 r. občana Nemecka kontrolovala v nedeľu pred obedom hliadka mestskej polície. V priestoroch autobusovej stanice nevedel hodnoverne preukázať svoju totožnosť a hliadka žiadala o asistenciu seredských policajtov.  Pri sebe mal  igelitku, v ktorej sa nachádzala vysušená zelená rastlina, ktorú policajti zaistili. Z dôvodu overenia totožnosti muža, mu policajný technik odobral daktyloskopické otlačky. Totožnosť osoby potvrdili nakoniec nemecké úrady s tým, že ide o osobu hľadanú Interpolom pre viaceré trestné činy. Galantský vyšetrovateľ ho na základe predbežných výsledkov expertízy obvinil z prechovávania drog. Pri seba mal sušené rastliny konope, z ktorej by sa dalo vyrobiť približne 129 jednorazových dávok. Vyšetrovateľ zároveň podal návrh, aby bol cudzinec stíhaný väzobne. Podľa slovenskej legislatívy mu za nedovolené držanie a prechovávania drog môže hroziť strata slobody na 3 až 7 rokov. Do rozhodnutia súdu zostáva muž v cele policajného zaistenia.
 
 
- 22.10.- pochod Krampusov - na základe oznamu od občana, že v dave ľudí sa nachádza muž so zbraňou, zadržala hliadka MsP osobu a odovzdala hliadke OOPZ. Zadržaný mal na kultúrnom podujatí, vybrať zbraň a manipulovať s ňou. Osoba navyše javila známky požitia alkoholu. Policajti namerali mužovi až 2,33 promile alkoholu v dychu. Seredskí policajti muža obmedzili na osobnej slobode, predviedli ho na policajnú stanicu a zbraň mu zaistili. Podľa prvotnej obhliadky zbrane malo ísť o plynovú pištoľ bez nábojov. V správnom konaní hrozí osobe za porušenie zákona pokuta až do výšky 1600 eur. Zaistenú zbraň zaslali policajti na expertízne skúmanie.
 
- 08.11.- bolo odcudzených 18 ks sadrokartonových tabúľ. Tabule boli uložené pri bytovke, kde dodávateľská firma vykonáva rekonštrukčné práce. Páchateľ sadrokartónové tabule naložil na prívesný vozík. Vďaka rýchlej spolupráci s občanom hliadka MsP šetrením zistila osobu páchateľa, ktorý bol prichytený pri vykladaní odcudzených sadrokartónových tabúľ vo svojom dvore. Odcudzený materiál bol vrátený a vec bola doriešená v zmysle platnej legislatívy.
 
- 20.11.- občianka oznámila krádež bicykla, ktorý mala neuzamknutý pred Kauflandom. Dňa 22.11. hliadka MsP na základe osobnej a miestnej znalosti vypátrala páchateľa krádeže, ktorému odňali aj odcudzený bicykel a vrátili majiteľke.
 
- 23.11.- hliadka MsP počas kontroly na Bratislavskej ul. zistila znečisťovanie verejného priestranstva, ktorého sa dopustila žena sediaca v osobnom vozidle. Po doriešení priestupku, žena naštartovala vozidlo a z miesta odišla. Nakoľko hliadka mala vedomosť o zadržanom vodičskom preukaze dotyčnej osoby, vozidlo za pomoci majáku zastavila a na miesto bola privolaná hliadka štátnej polície, z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

- 28.11.- oznámil občan mesta, že na Bratislavskej ul. pred areálom fi. Milex je vyhodený odpad, v ktorom sa nachádzajú aj dokumenty s adresami. Hliadka zistila, že na mieste sa nachádza rôzny odpad, ktorý bol vysypaný z vreca v ktorom sa okrem iného nachádzalo aj veľké množstvo písomných dokumentov patriacich firme z obce Veľká Mača. Písomné dokumenty boli už medzičasom rozfúkané aj v areáli Milexu. Objasňovaním sa podarilo zistiť pôvodcu odpadu. Bola mu uložená bloková pokuta a povinnosť odpratať odpad.
 
- 18.12.- telefonicky občan na MsP Sereď oznámil, že na Hrnčiarskej ul. cudzinec napadol nožom muža. Hliadka po príchode na ulici spozorovala skupinu ľudí medzi ktorými stál aj muž so zakrvaveným oblečením. Jednalo sa o 23-ročného Macedónčana, ktorý bol bodnutý kuchynským nožom do oblasti ľavého ramena. 41-ročného útočníka, tiež Macedónčana hliadka MsP obmedzila na osobnej slobode. Na miesto bola okamžite privolaná hliadka štátnej polície, ktorá si prípad prevzala.
 
Práce nadčas
Počas roka 18 policajtov odpracovalo  1696 hod. práce nadčas, čo predstavuje v priemere 7,8 hod. na jedného príslušníka MsP za mesiac. V porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 996 hod. menej, čo bolo zapríčinené hlavne doplnením organizačnej štruktúry.
 
Služobné vozidlá
Mestská polícia má k dispozícii 3 vozidlá a to 2-ročnú Škoda Karoq, 3-ročnú Škoda Karoq a 11-ročnú Škoda Yeti. V súvislosti s výkonom služby hliadky MsP za rok 2022 najazdili celkom 62 207 km, čo v priemere na 12 hodinovú službu vychádza 85,21 km.
 
Kamerový systém
V súčasnosti je v kamerovom systéme pripojených 133 kamier. Osem operátorov pracuje v 12 hodinových smenách väčšinou v dvojici. V rámci svojej činnosti sa operátori snažia pomocou kamier monitorovať verejné priestranstvá, pohyb vozidiel, pohyb a správanie ľudí.

V súvislosti s venčením psov operátori monitorovali celkovo 2541 osôb, pričom iba v 7 prípadoch bolo zistené neodstránenie exkrementu od psa. Porušenie dopravných predpisov bolo zistené v 1898 prípadoch. Pohyb osôb v okolí smetných kontajnerov, kedy sa osoby prehrabávali v kontajneroch bol monitorovaný 855 krát. Všeobecný pohyb osôb na športoviskách, parkoviskách a verejných priestranstvách bol monitorovaný v 2107 prípadoch. Na zastávkach autobusov bolo monitorovaných 270 fajčiarov. V okolí smetných stanovíšť na sídliskách bol 359 krát zistený vyhodený odpad mimo kontajner. Ďalšie zistenia a kontroly boli pri dopravných nehodách, poškodené dopravné značky, znečisťovanie verejného priestranstva, poškodenie majetku mesta, nefungujúce pouličné osvetlenie, kontrola kultúrnych podujatí a pod.
 
 
Priestupky
Príslušníci MsP Sereď počas roka zaevidovali 3593 priestupkov, v blokovom konaní uložili 3031 pokút v celkovej výške 74.850,- €. Nie všetky priestupky boli riešené udelením pokuty. Nakoľko MsP pôsobí aj preventívne, v 408 prípadoch boli priestupky riešené iba napomenitím. Viac priestupkov bolo zistených u mužov ako u žien. Čo sa týka vekovej kategórie najviac priestupkov bolo zistených u ľudí vo veku medzi  35 – 45 rokov, no a najviac priestupkov bolo v mesiaci september 2022. Ďalej najviac priestupkov a to 3090 bolo zistených na úseku dopravy, napríklad za zákaz vjazdu nákladných vozidiel, za porušenie zákazu vjazdu, zákazu odbočenia či nerešpektovanie STOP-ky. Až 486 priestupkov bolo zistených na úseku verejného poriadku a 17 správnych deliktov.  Sem patrilo napríklad znečistenie verejného priestranstva, rušenie nočného kľudu alebo porušenie zákona o ochrane nefajčiarov.
Pre porovnanie v roku 2019 bolo zistených 3 849 priestupkov, v roku 2020 to bolo 2 079 priestupkov, v roku 2021 to bolo celkom 2 140 priestupkov.
 
Spôsob zistenia priestupkov
V 121 (3%) prípadoch boli priestupky zistené na základe oznamov od občanov, 2484 (69%) priestupkov bolo zistených vlastnou činnosťou a 988 (28%) priestupkov bolo zdokumentovaných kamerovým systémom.  
 
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Na úseku porušenia dopravných predpisov zaevidovala MsP celkom 3100 priestupkov a uložila blokové pokuty vo výške 72 015,-€. Celkom 1364 priestupkov sa týkalo zákazu prejazdu ponad železničný nadjazd. Samotný výkon hliadky MsP na tomto úseku spočíval v maximálnom rozsahu 2 až 3 hodiny počas 24 hod. služby. Zvyšná časť kontroly prejazdov bola zabezpečovaná monitorovaním kamerou. Druhým najčastejším porušením dopravných predpisov bolo nerešpektovanie zákazu prejazdu nákladných vozidiel nad 12 metrov na ul. Trnavská-Poľná (316 priestupkov), parkovanie na vyhradených parkoviskách pre iné vozidlá. Za rok bolo zistených iba 76 priestupkov, kde vodiči odparkovali svoje vozidlo na tráve a v 50 prípadoch na chodníkoch. V súvislosti s riešením predmetných priestupkov použili príslušníci MsP v 220 prípadoch technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča).

Začiatkom roka bola na Železničnej ul. pri hoteli Hutník osadená dopravná značka “Zákaz odbočenia vľavo” na parkovisko k OD Progres a vodiči pravdepodobne z nevšímavosti sa tu dopustili 266 priestupkov. Kostolná ulica je dlhodobo schválená ako jednosmerná ulica a napriek tomu tu bolo zistených 131 priestupkov, kde vodiči ignorujú zákaz vjazdu a jazdia v protismere.
 
 
Verejný poriadok
V minulom roku bolo na úseku verejného poriadku zaevidovaných celkom 493 priestupkov. Najviac zistení bolo na úseku znečisťovania verejného priestranstva a to pri odhadzovaní rôznych papierov, fliaš, nedopalkov cigariet a pod. Ďalšími priestupkami bola oblasť nerešpektovania zákazu fajčenia na zastávkach autobusov. Tu sa podarilo zistiť opäť iba kamerovým systémom 99 priestupkov. Pri kontrole v oblasti dodržiavania podmienok chovu psov bolo zaznamenaných 49 prípadov ako: neodstránenie exkrementu od psa 7x; voľný pohyb psa bez dozoru 15x; nepreukázanie sa známkou 24x, 3 prípady útoku psa na človeka alebo psa.

Ďalších 53 priestupkov súviselo nakladaním s odpadom, kde ho občania odkladali na miesta, ktoré nie sú na to určené. V 79 prípadoch sa podarilo okamžite cez kamerový system spozorovať pôvodcu odpadu a hliadka zabezpečila jeho odstránenie pôvodcom. V 6 prípadoch bolo zistené, že prevádzkovatelia nedodržiavajú súčasne platné VZN č.2/2009 o určení pravidiel času predaja  a to tým, že prevádzkujú exteriérové sedenie po 23,00 hod.. Ak na vonkajšej terase majú hudobnú reprodukciu (živú hudbu) nevedia zabezpečiť, aby nerušili nočný kľud obyvateľov. Z uvedeného dôvodu boli prípady odstúpené ako správny delikt na Mesto Sereď. V roku 2022  MsP evidovala 8 vozidiel, ktoré zaberali verejný priestor. Piaty majitelia vozidiel reagovali na výzvu, a vozidlá si sami odstránili. So zazmluvnenou firmou boli odstránené iba 3 vozidlá nachádzajúce sa na parkovisku Lidl a v Malom háji.

Pri každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná na odhaľovanie nedostatkov a závad na majetku a zariadení mesta ako napríklad poškodenie dopravných značení, potreba opílenia drevín, výtlky na komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, prvky drobnej architektúry, preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, nefunkčné verejné osvetlenie, nelegálne rozkopávky a pod. Mestská polícia externou firmou odchytila aj 4 túlavých psov.
 
Oznámenia
V roku 2022 MsP obdržala 2 487 oznamov. Z uvedeného počtu bolo 1815 oznamov od občanov, 63 oznamov od primátora, náčelníka MsP a zástupcu náčelníka MsP a 609 oznamov a požiadaviek od iných organizácií. Všetky oznamy boli hliadkami fyzicky preverené, pričom sa preverovali aj anonymné oznamy.
 
Kontroly vykonávané MsP
MsP v rámci výkonu služby vykonáva aj  kontroly objektov (napr. školy, škôlky, kaštieľ, trhovisko, garáže, parkoviská, obytné bloky a pod.) a iných verejných priestranstiev zamerané na ochranu verejného zdravia a pandemických opatrení, verejného poriadku, čistoty životného prostredia, občianskeho spolunažívania a majetku. V priebehu roka 2022 bolo vykonaných 10 235 cielených kontrol. Dohľad na priechodoch pre chodcov bol vykonaný 118x počas roka, s výnimkou pandemických opatrení, prázdnin, sviatkov a víkendov.
 
 
Nálezy
MsP eviduje v 155 prípadoch nález rôznych vecí a zvierat. V 11 prípadoch išlo o psa a v jednom prípade o dravca. Ďalej to boli kľúče, doklady, mobilné telefóny, bicykle ale aj okuliare, prsteň, náušnicu či lekársku správu.
 
 
Zabezpečovanie činnosti PCOO
Mestská polícia pomocou pultu centralizovanej ochrany objektov celkovo chránila 42 objektov, kde prenájom vysielacích zariadení činil celkom 18 964,50 €.  Išlo o 13 podnikateľských objektov, 17 školských a predškolských zariadení, 9 objektov v majetku mesta a mestských organizácií a 3 rodinné domy. V súvislosti so zabezpečením PCOO vykonali hliadky MsP v sledovanom období celkom 307 výjazdov. Narušenie objektu nebolo v priebehu sledovaného obdobia zaznamenané.
 
Prevencia
Preventívne aktivity vykonávala MsP v prvom rade v školách a šk. zariadeniach. Išlo o programy napr. Zippyho kamaráti, Riešenie konfliktov a zvládanie problémov či hnevu, dopravná výchova hravo a ekologicky, cykloškola, zábavná pyrotechnika a pod. V hodnotenom období bolo realizovaných 331 lekcií/hodín s 2 712 účastníkmi.
Mestská polícia v roku 2022 Mestská polícia v roku 2022 Mestská polícia v roku 2022 Mestská polícia v roku 2022 Mestská polícia v roku 2022 Mestská polícia v roku 2022 Mestská polícia v roku 2022