Mesto ponúka na predaj starú Pragu V3S (+ foto a špecifikácia vozidla)

Mesto ponúka na predaj starú Pragu V3S (+ foto a špecifikácia vozidla)

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Mesto Sereď sa zbavuje nadbytočného majetku, vozidla Praga V3S – mechanická dielňa z PAD-2, EČ: 080-35-62. Podľa vykonaného znaleckého posudku predstavuje jeho hodnota 1672,80 eur (slovom: jedentisícšesťstosedemdesiatdva 80/100 eur).
 
V prípade záujmu o obhliadku vozidla kontaktujte Právny a majetkový referát mesta: daniela.vargova@sered.sk, 0951 152 829, 031/7892094, Kl. 242.
Váš záujem o kúpu s ponúknutou cenou zasielajte mailom na daniela.vargova@sered.sk, na podateľňu mestského úradu, alebo poštou na adresu mestského úradu, do 17. 2. 2023.
 
V prípade viacerých záujemcov rozhodne vyššia ponuka od záujemcu.
 
AKTUALIZÁCIA: 
Z dôvodu veľkého záujmu o obhliadku a informácie ohľadom predaja vozidla V3S, uskutoční mesto Sereď obhliadku pre záujemcov.
Uskutoční sa v stredu, 15. februára od 9.00 hod. do 9.30 hod. a od 14.00 hod. do 14.30 hod. na adrese:
Starý most 4728/12A, Sereď (v areáli bývalých kasární zo strany Old Timer múzea)
 
Mesto ponúka na predaj starú Pragu V3S