Projekt Domu kultúry - Mestského múzea „Dialóg poznávania hmatom“

Projekt Domu kultúry - Mestského múzea „Dialóg poznávania hmatom“

Projekty     Iveta Tóthová    
 
Dom kultúry v Seredi získalo dotáciu v sume 15 000 eur na projekt, ktorý pomôže zdravotne znevýhodnenej skupine nevidiacich a slabozrakých.
Projekt bude realizovaný v Mestskom múzeu v Seredi, ktoré pripravilo projekt  pod názvom „Dialóg poznávania hmatom“ po dôkladnom prieskume kultúrneho života znevýhodnených skupín v regióne počas rokov 2020 – 2022.
 
„Cieľom projektu je prispôsobiť statickú pamäťovú inštitúciu špecifickým požiadavkám všetkých návštevníkov bez ohľadu na hendikep a sprístupniť im poznávanie kultúrneho dedičstva. Aplikovaním inovatívnych prvkov prostredníctvom moderných technológií sa umožní týmto skupinám vzdelávať sa
a spoznávať kultúrne dedičstvo v regióne,“ uviedla vedúca múzea Mária Diková.
 
Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev. Nadácia  vytvára spoluprácu s organizáciami, ktorých projekty prispievajú k ochrane zdravia, prispievajú ku skvalitneniu života znevýhodnených osôb,  podporujú vzdelávanie, dobrovoľníctvo a regionálny rozvoj. Projekt bude v mestskom múzeu zrealizovaný do konca februára 2023 a to spoločnosťou SORTEC EUROPE, s.r.o. Bratislava, ktorá vyšla víťazne z verejného obstarávania.  Predmetom projektu je vodiaca línia, reliéfna mapa vrátane 3D modelu Mestského múzea v Seredi a hlasové komentovanie v mp3 formáte.
Projekt Domu kultúry - Mestského múzea v Seredi „Dialóg poznávania hmatom“