Ide o nádherný koníček, tvrdia seredskí chovatelia poštových holubov

Ide o nádherný koníček, tvrdia seredskí chovatelia poštových holubov

Životné prostredie a príroda     Iveta Tóthová    
 
Členská základná organizácia chovateľov poštových holubov v Seredi vznikla v roku 1939. V súčasnosti spolok spadá pod oblastnú organizáciu Trnava. Chovateľstvu sa v našom meste venuje 14 nadšencov.
 
Definícia poštového holuba
 
Poštový holub je plemeno holuba domáceho, šľachteného pre vynikajúcu priestorovú orientáciu a schopnosť návratu domov z veľkých vzdialeností. To znamená, že majú prirodzené navigačné schopnosti. K prenášaniu správ boli holuby rôznych plemien využívané už od staroveku. Sú to mimoriadne inteligentné vtáky, ktorých priemerná dĺžka života je až 35 rokov.
 
Vojenské holubníky
 
Prvými zakladateľmi spolku v Seredi boli páni Rosival, Chudáčik a Weis. Podľa historických dokumentov bolo v čase založenia spolku vojnové obdobie, ktoré bolo veľmi náročné na chov, pretože v tom čase používala aj armáda poštové holuby na doručovanie správ. Armáda mala mobilný vojenský holubník, ktorý sa v Seredi nachádzal na mieste súčasného sila. Individuálni chovatelia museli byť prísne evidovaní. Po vojne sa rady chovateľov začali rozširovať, pretože podmienky na chov sa začali zlepšovať.
 
Rozmach chovateľstva
 
V šesťdesiatich rokoch vznikol  pri pionierskom dome v Seredi krúžok mladých chovateľov poštových holubov a viedol ho učiteľ Lipovský zo Šoporne. Rokmi chovatelia pribúdali. V 70-tych rokoch bolo v Seredi evidovaných až 57 chovateľov, ktorí sa zúčastňovali pretekov so svojimi holubmi.  Najvýraznejšie sa na rozmachu chovateľstva v Seredi podieľali páni Vrtík, Navrátil, Pazúr, Vohlárik, Miklošík či Molnár.
 
Úspechy a ocenenia
 
Počas jednotlivých rokov sa spolok zúčastňuje rôznych výstav a súťaží, kde členovia dosahujú väčšie či menšie úspechy. Medzi najvýraznejšie úspechy seredských holubárov v posledných rokoch môžeme spomenúť bronzovú medailu z roku 2015 na olympiáde v Budapešti a zlatú medailu z roku 2019 na olympiáde v poľskej Poznani.
 
Finančne aj časovo náročný chov
 
Či sa poštové holuby chovajú ako záľuba alebo ako športový koníček ide o finančne náročnú záležitosť. Vedeli ste, že najdrahší poštový holub na svete má hodnotu 1,3 milióna eur a vydražili ho na internetovej aukcii? Holub Armando je najlepším poštovým holubom Belgicka v pretekoch na dlhé vzdialenosti v dejinách. Jeho novým majiteľom sa stal kupec z Číny. Ale tu ide naozaj svetový unikát.
No aj holuby na Slovensku a teda aj tie v Seredi majú svoju cenu. A úmerná k tomu je aj starostlivosť o jedincov. Ako chovatelia prezradili,  holuby treba napríklad povinne pravidelne očkovať. Jedným z dôvodov je zabránenie prenosu chorôb pri prelete cez jednotlivé štáty. Holuby potrebujú kvalitné krmivo, vitamínové doplnky a priestranné holubníky, ktoré je potrebné každý deň čistiť. Starostlivosť sa ale chovateľom odmení dobrými výsledkami.
 
Súťaže a výstavy
 
Na Slovensku sú preteky poštových holubov vo veľkej obľube a pravidelne sa uskutočňujú pod záštitou Slovenského Zväzu Chovateľov Poštových Holubov.
Aby chovatelia dosiahli dobré výsledky dôležitá je príprava, výživa a zdravie každého jedinca. Nesmú sa zanedbať ani tréningy. Každé oblastné združenie chovateľov poštových holubov má svoj ročný pretekový plán a to pre staré ako aj pre mladé holuby.
Ako prezradil jeden zo seredských  holubárov p. Navrátil, každý holub je opatrený krúžkom, čo je rodová obrúčka. Dáva na nožičku mláďaťu zhruba vo veku osem dní, kedy je to najjednoduchšie. Holubovi – pretekárovi sa pred začatím pretekov na druhú nožičku pripevní elektronický krúžok, v ktorom sú zakódované údaje z rodovej obrúčky. Poštové holuby sú prepravované na miesto určenia v klietkach, kde na nich odosielateľ správ pripevní správu, ktorú treba doručiť a holub po vypustení prirodzene letí späť do svojho domova, kde si príjemca môže správu prečítať. Priemerná rýchlosť holuba je 100km/h a dokáže sa vrátiť zo vzdialenosti okolo 1000 km.
Pri prílete holub musí prejsť do holubníka cez anténu, ktorá zosníma dáta z elektronického krúžku a s presným časom príletu sú tieto údaje ihneď uložené do pripojeného ovládača. Po skončení pretekov sa ovládač odpojí a informácie od všetkých súťažiacich sa vyhodnotia. Chovatelia majú na svojej webovej stránke v krátkom čase prehľad o výsledkoch pretekov.
 
Záujem o chov klesá 
 
Kým v minulosti bol chov holubov obľúbeným koníčkom, v súčasnosti záujem o toto hobby medzi mladými klesá. Ďalší zo seredských holubárov p. Jasovský uviedol, že je to škoda, lebo ide o krásnu záľubu so živými tvormi, kde je každý jedinec doslova vypiplaný od narodenia a na dlhé roky sa stáva súčasťou komunity holubárov. Chovateľ je zodpovedný za jeho život a zdravie. „Potrebujeme nasledovníkov, aby sa láska k zvieratám odovzdala ďalším generáciám,“ povedal p. Jasovský na záver.
Ide o nádherný koníček, tvrdia seredskí chovatelia poštových holubovIde o nádherný koníček, tvrdia seredskí chovatelia poštových holubovIde o nádherný koníček, tvrdia seredskí chovatelia poštových holubovIde o nádherný koníček, tvrdia seredskí chovatelia poštových holubov