CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi najlepšia v meste i okrese

CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi najlepšia v meste i okrese

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
 
Inštitút INEKO zverejnil aktuálne rebríčky najlepších základných a stredných škôl na Slovensku. Pri ich zostavovaní prihliadal na výsledky žiakov a študentov v celoštátnych testovaniach či v externej maturite. Hlavným cieľom inštitútu je poskytnúť širokej verejnosti informácie o dosahovaných výsledkoch všetkých slovenských základných a stredných škôl. "Po dvojročnej odmlke sa opäť realizovali celoplošné merania, vďaka čomu sa podarilo do hodnotenia výsledkov žiakov zahrnúť kompletnú sadu dostupných ukazovateľov rovnako ako pred pandémiou," uviedlo INEKO. Rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Portál zobrazuje pri základných a stredných školách spolu 41 ukazovateľov.
 
Hodnotenie pri základných školách  zohľadňuje výsledky Testovania 5, výsledky Testovania 9, umiestnenia v predmetových olympiádach, mimoriadne výsledky žiakov i finančný prepočet na žiaka. CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi  sa medzi základnými školami v sledovaných ukazovateľoch umiestnila na popredných miestach v rebríčku.
 
"Na základe výsledkov, ktoré boli zverejnené za školský rok 2021/2022 môžem vyjadriť nesmiernu radosť. Naša cirkevná škola sa v rebríčku základných škôl v Trnavskom kraji dostala medzi najlepšiu dvadsiatku a umiestnila sa na výbornom 17. mieste. Toto vynikajúce hodnotenie nás radí medzi najlepšiu základnú školu v okrese Galanta a právom sa tak môžeme pochváliť, že sme NAJLEPŠOU ZÁKLADNOU ŠKOLOU V SEREDI. S vďakou a hrdosťou môžem vysloviť veľké ĎAKUJEM. Ďakujem predovšetkým žiakom, že aj napriek neľahkej dobe majú stále chuť obetovať zo svojho voľného času, ďakujem aj kolegom, ktorí vždy podajú pomocnú ruku žiakom a pomáhajú im na ceste za ich úspechmi," uviedla riaditeľka školy Monika Kroláková.
 
 
 
CZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď najlepšia v meste i okreseCZŠ sv. Cyrila a Metoda Sereď najlepšia v meste i okrese