Spomaľovacie taniere na Krásnej a F. Kráľa opravovali už druhýkrát

Spomaľovacie taniere na Krásnej a F. Kráľa opravovali už druhýkrát

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Pred necelým rokom pribudli v seredských uliciach nové spomaľovacie prahy tanierového typu, ktoré sú na rozdiel od klasických retardérov šetrnejšie k autám. Niektorému šoférovi, či šoférom, musia natoľko prekážať, že ich z vozovky opakovane demontovali. 
 
Spomaľovacie prahy na cestách sú reakciou na málo rešpektu zo strany vodičov a ich prítomnosť názorovo rozdeľuje verejnosť. Aby však samospráva vyšla v ústrety opakovaným podnetom svojich občanov, umiestnila na ulice tanierové spomaľovače. 
 
„K osadeniu spomaľovacích prahov na konkrétne miesta sme pristúpili po získaní povolení od príslušných orgánov a následne sme postupovali podľa projektovej dokumentácie. Dnes, takmer rok po realizácii, musíme opakovane opravovať spomaľovače, čo mestu spôsobuje zbytočné náklady,“ vysvetlil Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta Sereď.
 
Upozornil, že „zdroje, ktoré mesto musí vynakladať na opravovanie spomaľovacích prahov, budú chýbať na iných položkách“.
 
 
foto: ORM Sereď
Spomaľovacie taniere na Krásnej a F. Kráľa dopĺňali už druhýkrát Spomaľovacie taniere na Krásnej a F. Kráľa dopĺňali už druhýkrát