Program Mestského múzea na február 2023

Program Mestského múzea na február 2023

História     Mária Diková, Mestské múzeum v Seredi    
MESTSKÉ MÚZEUM – FÁNDLYHO FARA V SEREDI
Ulica M. R. Štefánika 8
OtvÁracie hodiny: október – APRÍL: Ut–So, 9°° - 17°° hod., INFO: Telefón:+421 950 894 373,
www.muzeum.sered.sk, e-mail: muzeum@sered.sk, facebook
 
Program na mesiac FEBRUÁR 2023
STÁLE EXPOZÍCIE:
PREHISTÓRIA SEREDSKÉHO REGIÓNU
HRAD ŠINTAVA
OBRÁZKY ODVIATE ČASOM, VÝSTAVA DOBOVÝCH POHĽADNÍC ZO ZBIERKY
 RASTISLAVA PETROVIČA
LAPIDÁRIUM S BAROKOVÝMI SOCHAMI V RENESANČNEJ PIVNICI
VÝSTAVA TEHÁL ZO ZBIERKY DUŠANA IRSÁKA
LAPIDÁRIUM V MÚZEJNEJ ZÁHRADE S PILIEROM STREDOVEKÉHO KOSTOLA
 A S KAMENNÝMI FRAGMENTMI Z HOTELOV LICHTNER A FRIŠTACZKÝ
 
EXPONÁT MESIACA:
Výstava fotografií a dokumentov z histórie kaštieľa a parku v Seredi z rokov 1860 - 1898, 1929, 1930, 1959, 1976
Vystavené sú kópie zväčšenín
Výstava je v Bastióne kaštieľa v Seredi otvorená vo februári v sobotu od 13.30 do 14.30 hod.
zo zbierky a digitálneho fotoarchívu Mestského múzea
 
SRDEČNE VÁS POZÝVAME  NA  VÝSTAVU A PODUJATIA:
 
SEREĎ A ŠINTAVA V MINULOSTI
NAJNOVŠIE VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÝCH VÝSKUMOV
Archeologická výstava ponúka nové poznatky o živote mesta Sereď v stredoveku a o objave sídliska z mladšej doby železnej v polohe Prúdy, kde sa momentálne realizuje výstavba novej obytnej štvrte, v Šintave sú to objavy stredovekých a novovekých sídlisk a stredovekého opevnenia.
Výstava je predĺžená do 28. 2. 2023
------------------------------------
Dňa 7. 2. 2023 o 14,00 hod.
NOVÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY
V SEREDSKOM REGIÓNE
 Beseda pre študentov SŠ v spolupráci
 s Archeologickým ústavom SAV v Nitre
Beseda o nových archeologických výskumoch v blízkom okolí a o práci archeológa v súčasnosti
V prípade záujmu skupiny prosíme vopred objednať aj na iný termín vo februári 2023 na tel. č.: 0950 894 373
Program Mestského múzea na február 2023