Nová smart aplikácia pre mesto: participujte na výbere tej najlepšej pre Sereď!

Nová smart aplikácia pre mesto: participujte na výbere tej najlepšej pre Sereď!

Mestský úrad     Ing. Zuzana Slahučková, referent komunikácie mesta Sereď    
Sereď sa začala obzerať po novom komunikačnom prostriedku. Moderných a šikovných aplikácií vytvorených pre potreby obcí je v ponuke hneď niekoľko a preto, aby vybrala tú, ktorá bude Seredčanom najviac vyhovovať, chce prizvať do procesu samotných obyvateľov.
 
Moderná komunikácia dokáže zapojiť do diania v meste viac obyvateľov. Môže uľahčiť vybavovanie úradných záležitostí a môže sa stať aj dobrým nástrojom pre dosiahnutie lepšieho života komunít v meste. „Sme v štádiu, kedy vieme a chceme pozvať záujemcov do participácie na výbere konkrétnej aplikácie. Na stretnutiach s prevádzkovateľmi týchto smart riešení sme získali prvotný prehľad, čo všetko dokážu aplikácie obciam priniesť. Nie je to len akási náhrada webového sídla prenesená do prostredia mobilného telefónu. Dobrá aplikácia dokáže omnoho viac a benefity z nej pocítia jej užívatelia, ako aj samospráva. Zaujímavým príkladom je napríklad funkcionalita na správu podnetov od občanov, alebo možnosť zrealizovať zúčtovanie mestom poskytnutej dotácie, či vytvorenie Karty obyvateľa mesta,“ uviedol primátor Ondrej Kurbel. Jeho cieľom je, aby bola spomedzi ponúknutých aplikácií vybraná taká, ktorá bude Seredčanom najviac užívateľsky príjemná, užitočná a ktorá bude vo všeobecnosti prijatá pozitívne.
 
„Preto chcem týmto vyzvať záujemcov, ktorí majú energiu a prípadne aj praktické skúsenosti s používaním aplikácií iných samospráv, aby spolu s nami otestovali viaceré z nich. Po zaregistrovaní sa budeme ďalší postup komunikovať už priamo s nimi,“ doplnil primátor.
 
Záujemcovia o participáciu na výbere budúcej aplikácie pre mesto môžu tento svoj záujem zahlásiť mailom na zuzana.slahuckova@sered.sk do 7. februára 2023.
Nová smart aplikácia pre mesto: participujte na výbere tej najlepšej pre Sereď!