Ministerka kultúry Natália Milanová sa v Múzeu holokaustu zúčastnila spomienkového koncertu

Ministerka kultúry Natália Milanová sa v Múzeu holokaustu zúčastnila spomienkového koncertu

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
 
Pri príležitosti 78. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau sa v Múzeu holokaustu v Seredi uskutočnil spomienkový koncert komorného orchestra Bruna Waltera. Hudobné podujatie sa konalo za účasti ministerky kultúry Natálie Milanovej, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hera, vedúcej kancelárie verejného ochrancu práv Alexandry Stachovej a ďalších zástupcov diplomatických zborov.
 
Pred koncertom odznela modlitba kadiš za obete holokaustu v podaní Jozefa Schulcza. Orchester Bruna Waltera hral pod taktovkou Jacka Martina Händlera, ktorého otca týrali v priestoroch súčasného múzea spolu s ďalšími väzňami počas druhej svetovej vojny a neskôr v koncentračnom tábore Sachsenhausen, kým jeho matku v koncentračnom tábore Auschwitz, kde bola väzňom číslo 20.161. Počas koncertu odzneli skladby od Wolfganga Amadeusa Mozarta, Dmitrija Šostakoviča, Charlesa Ivesa či Carla, Phillippi Emanuela Bacha.
 
Ministerka kultúry Natália  Milanová pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu uviedla: „Viac ako milión žien, mužov a detí bolo neľútostne zavraždených v koncentračnom tábore Auschwitz - Birkenau, ktorého oslobodenie si dnes pripomíname. Zvrátená nacistická ideológia odsúdila na smrť ľudí, ktorí boli v jej ponímaní nehodnými existencie. Každý čo i len pokus o rasovú nadradenosť musí byť výstrahou aj v prítomnosti.  Aj po desiatkach rokov v každom koncentračnom a vyhladzovacom tábore zovšadial dýcha smrť nevinných detí, žien a mužov, ktorí sa “previnili” len svojím pôvodom. Smrť je v nich rovnako prítomná ako bezmocnosť a tragédia každej jednej obete holokaustu. Pamätajme.  Zachovajme si ľudskosť, odmietnime nenávisť, ktorá prináša utrpenie, smútok i smrť.“
 
K Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu sa vyjadril aj splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Jána Hero, ktorý poznamenal: “Tento deň má pripomínať utrpenie obetí holokaustu počas druhej svetovej vojny. Okrem miliónov obetí zo židovských rodín si pripomíname aj Rómov, ktorí tiež boli počas II. svetovej vojny prenasledovaní na etnickom princípe a vystavení rasovo motivovanému násiliu. Uchovávanie spomienok o perzekuovaných Židoch, Rómoch a iných obetiach a pripomínanie si ich utrpenia, je mimoriadne dôležité aj pre súčasnú generáciu. Je to kvôli pamiatke všetkých obetí. Ale obzvlášť je to dôležité pre nás všetkých, lebo my sme dnes tí, ktorí môžeme ovplyvňovať dejiny, tak aby Európa a Slovensko boli miestom pre každého z nás.“
 
Symfonický orchester Bruna Waltera, ktorý vznikol v roku 2004 na Hudobných dňoch Bruna Waltera, má absolútne špeciálne prepojenie so srdcom Európy, ktorý geograficky tvoria regióny medzi Viedňou, Bratislavou a Budapešťou. Tento fakt reflektuje nielen zloženie orchestra, ale aj jeho umelecká práca. Jadro tvoria hudobníci z orchestrov tohto regiónu a popri nich hrajú v orchestri hudobníci z iných telies, s ktorými Orchester Bruna Waltera spolupracuje. „Orchester Bruna Waltera pod taktovkou famózneho Jacka Martina Händlera rozcítil celé publikum.  Dôstojné podujatie zanechalo vo všetkých prítomných hlboký dojem. Je mi cťou, že som mohol pomôcť s jeho organizovaním,“ uviedol riaditeľ múzea Martin Korčok.
 
Známy dirigent Jacka Martina Händlera hru na husle študoval v Bratislave a v Moskve. Bol jedným z posledných žiakov svetoznámeho Davida Oistracha. Jeho najznámejším predstavením bol Chačaturjanov husľový koncert so Slovenskou filharmóniou v lete 1975, na ktorom vystúpil v roli sólistu aj dirigenta. Počas svojho pôsobenia vystupoval nielen na domácej pôde ale aj po celom svete. Za svoje zásluhy o hudbu získal Jack Martin Händler viaceré ocenenia, mu udelili Nemecko, Rakúsko, Fínsko či Luxembursko. V roku 2008 menovala Európska komisia Jacka Martina Händlera Vyslancom interkulturálneho dialógu EÚ a v roku 2009 sa stal Vyslancom inovácie a kreativity EÚ. Jack Martin Händler si tento rok v januári prevzal od prezidentky SR Zuzany Čaputovej štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a umenia, ako aj za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Ministerka kultúry Natália Milanová navštívila Múzeum holokaustu. Konal sa spomienkový koncert pri príležitosti oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz - BirkenauMinisterka kultúry Natália Milanová navštívila Múzeum holokaustu. Konal sa spomienkový koncert pri príležitosti oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz - BirkenauMinisterka kultúry Natália Milanová navštívila Múzeum holokaustu. Konal sa spomienkový koncert pri príležitosti oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz - BirkenauMinisterka kultúry Natália Milanová navštívila Múzeum holokaustu. Konal sa spomienkový koncert pri príležitosti oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz - BirkenauMinisterka kultúry Natália Milanová navštívila Múzeum holokaustu. Konal sa spomienkový koncert pri príležitosti oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz - Birkenau