Mestská polícia čaká na schválenie možnosti merať rýchlosť v meste. Aj takýto arogantný vodič bude môcť byť nameraný

Mestská polícia čaká na schválenie možnosti merať rýchlosť v meste. Aj takýto arogantný vodič bude môcť byť nameraný

Mestská polícia     Iveta Tóthová    
 
V noci zo soboty 28. januára  na nedeľu 29. januára zaznamenala bezpečnostná kamera mestskej polície arogantného vodiča, ktorý cez mesto viedol motorové vozidlo mimoriadne vysokou rýchlosťou. Svojou jazdou v protismere bezprostredne ohrozil protiidúce vozidlo.
 
"Mestské a obecné polície čakajú na schválenie možnosti merať rýchlosť v meste a možno aj takýto bezohľadný - arogantný vodič bude nameraný," uviedla polícia k záznamu kamery. 
 
Poslanci Národnej rady SR v programovom vyhlásení vlády pripravili minulý rok návrh na upravenie a rozšírenie kompetencií mestskej a obecnej polície. Mestská polícia by tak  mohla zabezpečiť kvalitnejší výkon kontroly verejného poriadku a užšiu spoluprácu s jednotlivými bezpečnostnými zložkami Policajného zboru SR. Mestská polícia by napríklad po novom mohla v mestách a obciach merať rýchlosť.  Mezdi novinky by ďalej patrila možnosť vykonávať určité povinnosti aj v civilnom oblečení, nielen v uniforme. Veľmi dôležitou zmenou by mala byť úprava oprávnenia požadovať doklad totožnosti, či rozšírenie  používania moderných, účinnýych ale nezraňujúcich donucovacích prostriedkov.
 
Súčasný zákon o OP je možné považovať za zastaraný, resp. nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných a mestských polícii adekvátne nástroje na plnenie úloh, ktoré sú obecným a mestským políciám kladené a to najmä v porovnaní s nástrojmi poskytnutými iným policajno-bezpečnostným orgánom pri plnení identických úloh. Ideálnym spôsobom právnej úpravy postavenia, úloh, oprávnení a donucovacích prostriedkov obecných a mestských polícii je príprava a schválenie úplne nového zákona, ktorý by komplexne a systémovo riešil všetky nedostatky súčasného zákona a tento nový zákon by zaradil obecné a mestské polície pôsobiace v Slovenskej republike medzi moderné policajno-bezpečnostné orgány pôsobiace vo vyspelých demokratických krajinách, píše sa v návrhu zákona o obecnej polícii. (Návrh zákona). Príprava materiálu prebehla v auguste 2022, pričom pripomienkovanie bolo skončené 13. septembra 2022. Od tej doby stále prebieha štádium predprípravnej fázy ukončenia.
 
VIDEO
 
 
Mestská polícia čaká na schválenie možnosti merať rýchlosť v meste. Aj takýto vodič bude môcť byť nameranýMestská polícia čaká na schválenie možnosti merať rýchlosť v meste. Aj takýto vodič bude môcť byť nameraný