Celoslovenskú rezignáciu nazval ZMOS demonštráciou

Celoslovenskú rezignáciu nazval ZMOS demonštráciou

Občania a občianske združenia     Ľubomír Veselický    
Aj naše mesto sa prihlásilo k iniciatíve ZMOSu. Naozaj si myslíte, že to bude stačiť? Veďoznačiť polhodinové vypnutie verejného osvetlenia ako demonštratívne je prinajmenšom úsmevné. 
 
Združenie miest a obcí Slovenska združuje 2784 samospráv z celkového 
počtu 2929. Proaktívna účasť zástupcov členských miest a obcí pri riešení spoločných problémov a príprave i realizácii spoločných stratégií je jednou z jeho činností. No domnievať sa, že polhodinové nesvietenie prinúti dočasnú vládu SR k tomu, aby zástupcov miest a obcí považovala za partnerov, je naivné. To by sa k nim musela aj tak chovať. Občasné lokálne vystúpenia predsedu Branislava Trégera či riaditeľa kancelárie ZMOSu Michala Kaliňáka v mienkotvorných médiách môžu pôsobiť na primátorov a starostov akurát ako pofúkanie odretého kolienka, ale vážny rešpekt u vlády nevzbudzujú. Efektívnosť ZMOSu mi preto pripomína výsledok práce politického zoskupenia, ktoré malo názov Strana mierneho pokroku v medziach zákona. 
 
Beriem oznam na vedomie a k vypnutiu svetiel VO sa pridávam ako väčšina seredských domácností s tým rozdielom, že svetlá  budeme mať vypnuté celú noc. 
 
Výmimkou budú pravdaže iba prípady, kedy by tma mohla ohroziť našu bezpečnosť. 
Celoslovenskú rezignáciu nazval ZMOS demonštráciou